MúzeumDigitár

Close

Search museums

Close

Search collections

Herman Ottó Múzeum, Miskolc HOM Néprajzi Tár textil - tisztított, restaurált tárgyak (2005. előtt)

HOM Néprajzi Tár textil - tisztított, restaurált tárgyak (2005. előtt)

A HOM Néprajzi Tár textilgyűjteményének anyagában megtalálható tisztított, restaurált tárgyak.
Restaurálás időpontja: 2005. előtt
+ 2013-ban restaurálásra került 3 db textil a Kassán megrendezett Gondolatmenet c. kiállításhoz
De: a tárgyak leírókartonjain nem került rögzítésre a tisztítás, restaurálás.

[ 0 Objects ]