MúzeumDigitár

Close

Search museums

Close

Search collections

Promontor - Budafoki Polgárok Gyűjteménye Kádárok

Kádárok

Budafokon élt kádárokról készült tárgyak gyűjteménye

[ 8 Objects ]

Kádárok

Kádárok egy budafoki kádárműhelyben. A jobb oldali alak Lipsch Ferenc segéd (1886-1944).

Wahr Erzsébet (1888-1967) és Lipsch Ferenc (1886-1944) esküvői képe (1911)

Wahr Erzsébet (1888-1967) és Lipsch Ferenc kádár (1886-1944) esküvői képe. A felvétel 1911. június 29.-én készült.Lipsch Ferenc Lipsch József (1850-?) és Dráth Anna (1854-?) gyermeke. Apai nagyszülei Lipsch Ferenc és Selinger Erzsébet, anyai nagyszülei Dráth József és Schmidt Erzsébet voltak. A család Sziléziából származik, de budafoki letelepedésükre nincs adat.

Kislányuk, Lipsch Anna 1912-ben született.

Lipsch Ferenc kádár műhelye az I. világháború után a Budafok Tóth József utca 44. szám alatt működött.

Id. Renár Miklós kádárműhelye 1910-ben

A fénykép 1910-körül készült a Renár ház és műhely udvarán.
A nagyapa Renár Miklós Budafokon, a Tóth József utca 25. szám alatt az 1900-as évek elején nyitotta meg kádárműhelyét. Ez a ház is a Tóth József (korábban Diófa vagy Hohlweg) utcában 1908-1916 között az akkori polgárházak stílusában épült, a lebontott öreg, az utcára egyablakos házak helyén.
Ezeket a házakat valószínűleg azonos építőmester tervezte és építette az akkori iparosok megrendelésére (Renár a 25. szám, Follat a 27. szám, Reiber a 41. szám, Mészner... , Réder..., Fleck 48. szám).
A nagyapa, Renár Miklós kádármester az 1800-as évek végén települt a bánsági Temes megyéből Budafokra és bekapcsolódott a fejlődő kádárszakmába.
A borkereskedők és a pincék 5-6 hl-es szállító hordókat és főleg 80-100 hl-es tároló ászok hordókat rendeltek a kádároktól.

Foltrauer Ferenc (1886-1916)

A fénykép a kádárvizsga után készült 1900 körül, mint fiatal kádársegéd látható. A mestere, keresztapja Laboranovics Ferenc kádármester a Péter Pál utcából. A tanulóműhelye a püspöki borpince a Kossuth Lajos utcában volt. A segédvizsgára egy 25 literes tölgyfahordót készített, amit a család megőrzött.

Foltrauer Ferenc kádármester

Foltrauer Ferenc kádármester (1886-1916)

A fénykép a budafoki kádárok egyesületének tablójához készült 1910-ben. A budafoki kádárok egyesületében pénztárosi funkciót töltött be az I. világháború kezdetéig.

Foltrauer Ferenc vőlegényi fényképe

Foltrauer Ferenc (1886-1916) 1908-ban házasságot kötött Finck Erzsébettel (1890-1969), aki Finck Tamás budafoki hídépítő ácsmester és a korán elhunyt Bleicher Mária varrónő lánya volt. Foltrauer Ferencné a férje halála után az Alberfalvai Repülőgépgyárban és egyéb helyeken varrónői munkát vállalt.

A házasságban négy gyerek született.

A család első gyereke, Ferenc 1908-ban, ő pár hónapos korában 1909-ben tüdőgyulladásban meghalt.

Anna (1910-1992) Budafokon született, a polgári iskola után, a Fehérvári úti Kábelgyárban dolgozott. 1935-ben férjhez ment Schmidt Károly (1908-?) hentes és mészáros mesterhez és Budafokon az Árpád utcában nyitottak városszerte híres hentes üzletet, nagy sikerrel. A híres sváb véres és májas hurka, kolbász, szalámi és egyéb minőségi termékekért a belvárosból is kivillamosoztak Budafokra.

Schmidt Károly a BMTE futball csapat harcos, kemény védőjátékosa volt. A hentes házaspárt, a futballistát és a szép, szelíd feleségét mindenki tisztelte Budafokon.

1950-ben államosították üzletüket, így munkát vállaltak a Közért vállalatnál. Lányuk Schmidt Anna 1939-ben született.

Foltrauer Ferenc fia, József (1912-1990) Budafokon született, a polgári iskola után a budafoki Klein Mór nyomdájában kéziszedőnek tanult.

A szegény, árva gyereket, napi étkezéssel, téli-nyári öltözettel, heti zsebpénzzel és túlórapótlékkal díjazta az igazságos mester. Ebben a nyomdában készült a Budafok és Vidéke újság és sok kereskedelmi nyomtatvány, itt lett nyomdászsegéd 1931-ben. 1941-ben nyomdász mestervizsgát tett.

József 1936-ban megnősült, felesége a budafoki, Haász Anna (1914-2009).

Ő 1930-ban a Belvárosban a Párisi utcai híres Seichter Richárdné szalonban tanult és letette a segéd "masamód" (női kalapos) vizsgát.

Két gyermeke született, Ottó József 1937-ben és Ferenc Győző 1942-ben.

Foltrauer Ferenc és Finck Erzsébet negyedik gyereke, Erzsébet 1914-ben született. Négy hónapos volt amikor apja bevonult az I. világháborúba. 1920-ban egy házi balesetben, játék közben beleesett a forró paradicsomba és belehalt. Foltrauer Ferenc az I. világháborúban orosz hadifogságba került. 1916-ban a Taskent, Nyizsnij-Kazsalinszk táborban, mint K.u.K 594. számú fogoly éhen halt.

Foltrauer Ferencné később másodszor házasodott 1923-ban és felvette a Steinhöffer Alajosné nevet. Férje osztrák állampolgár volt. Második házasságában egy fia született, Steinhöffer Ferenc (1923-1944), aki Budafokon hentessegéd lett. A II. világháborúban német katona volt és 1944 novemberében az Ecsed-Hatvan melletti harcokban fejlövéstől meghalt.

Foltrauer Ferenc fényképe (1886-1916) az I. vh.-ba történt bevonulása előtt 1914-ben

A fénykép az I. világháború kitörésekor, bevonulás előtt készült emlékül a családnak. Három élő gyereket hagyott itt, a négyéves Annát, a két éves Józsefet és a pár hónapos Erzsébetet.
Foltrauer Ferenc özvegy édesanyja,ekkor Foltrauer Antalné (1854-1945) született Moser Katalin a menyéhez költözött a Tóth József utca 23-ba, hogy támogassa a fiatal anyát a gyerekek nevelésében.
Foltrauer Ferenc az I. világháborúban, Galíciába vonult be. Przemysl váránál orosz hadifogságba került. Türkmenisztánban, Taskent mellett a Nyizsnij-Kazsalinszk vasútállomás környékén lévő hadifogolytáborban senyvedett. Két levelet is írt a családjához 1915 végén, ebben 20 rubel pénzt kért a megmeneküléséhez. A család tehetetlen volt. Több társával együtt, 1916 áprilisában éhen halt, ismeretlen helyen nyugszanak.

A magyar állam először 1920-ban vette tudomásul az árva gyerekeket.
Budafokon 100-on felüli volt az árvasági segélyre váró gyerekek száma. Az első világháború budafoki áldozatainak száma a Szent Lipót rk. templom melletti I vh. hősi emlékmű szerint 313. Itt tízen felüli család is található, ahol három-négy felnőtt, kereső férfi vagy családapa halt meg egyetlen családból. A monarchia katonai behívási rendszere és a csapatszervezés valóságos népirtást végzett Budafokon is. Egy faluból, egy egységhez osztották be a bevonultakat, így egy vesztett ütközetnél kihalt a falu férfi lakossága.

Lipsch Ferenc I. világháborús képe

Lipsch Ferenc kádársegéd (1886 Budafok-1944 Budafok) katonatársai között. Katonai szolgálatát Galíciában töltötte. Lipsch Ferenc az álló sorban jobbról a második.

Ezt a képeslapot feleségének Wahr Erzsébetnek küldte a frontról.

A másik, amatőr kép a fronton készült. Lipsch Ferenc balról az első ülő alak.