MúzeumDigitár

Close

Search museums

Close

Search collections

Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum Technikatörténeti Fényképek Gyűjteménye

Collection: Technikatörténeti Fényképek Gyűjteménye ( Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum )

About the collection

A Technikatörténeti Fényképek Gyűjteménye az Országos Műszaki Múzeum - a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum egyik elődje - Fotógyűjteményének anyaga az 1964. évi megnyitás óta folyamatosan bővül.

A leltárkönyvben rögzített anyag álló és mozgóképeket tartalmaz.

Állóképek : fotók, negatívok, diaképek, és diafilmek.
Mozgóképek : kisfilm, keskeny, normálfilm tekercsek , VHS - kazetták és digitalizált - CD, DVD - felvételek . A gyűjtemény folyamatosan gyarapszik, jelenleg mintegy 40 ezer állóképet őrzünk.

Műszaki vonatkozású felvételek a nehéz és könnyűipari gyárak és üzemek fényképei , a különböző iparágak (kohászat, közlekedés, szerszámgépipar, vegyipar stb.) munkafolyamatainak és az ezekben használatos gépeknek ábrázolásai .

Tudomány és technikatörténeti jellegű felvételek az Országos Műszaki Múzeum gyűjteményeihez kapcsolódó találmányok fényképei, valamint a történeti áttekintésekhez és ezzel összetartozó kiállításokhoz ( csillagászat és navigáció , időmérés , írás- történet stb.) készült tárgyfotók és reprodukciók és kiállítási háttéranyagok.

Tudománytörténeti jelentőségű felvételeink közül is kiemelkedőek a Lósy-Schmidt Ede alapította 1935-ben megalakult Országos Magyar Műszaki Múzeumról készült felvételek

A technika-történeti jelentőségű anyagokhoz tartoznak a 19. század végén és a 20. század elején készült sztereó fényképek és sztereó negatívak , és a múzeumunk optikai gyűjteményében is megtalálható fényképezőgép típusokkal készített ú.n. vizitkártya és kabinetfotók. A sztereó felvételek kiemelkedő darabjai Eötvös Loránd ( 1848- 1919 ) fizikus hagyatékából származó sztereó üveglemez negatívjai, a felvételeket a Természettudományi Múzeum 1972-ben adta át intézményünknek.
Arcképcsarnokunk a jelentős és világhírű tudósok és feltalálok portréit tartalmazza. Jelentős mennyiségű fényképanyaggal rendelkezünk az Országos Műszaki Múzeum kiállításának megnyitóiról, a különböző témakörű műszaki tudományos konferenciákról, a hazai és külföldi tanulmányi kirándulásokról és egyéb múzeumi rendezvényekről.

A mozgóképek a tudomány és technikatörténeti és oktató jellegű mozgófilmek és egyéb ismeretterjesztő jellegű filmek . A 100 filmtekercs nagy része 16 mm. szélességű . Ezek közül az utóbbi években megőrzés és ismeretterjesztés céljából digitalizálásra került 49 db. technika és tudománytörténeti és oktatófilm, amelyeket CD és DVD- lemezeken és VHS kazettán is rögzíttettünk.

Egyéb jellegű filmfelvételeket őrzünk 79 db VHS kazettán. A felvételek hossza mintegy 370 perc, mely kiállítások , konferenciák , kutató-programok , és tudományos előadások felvételei.

A gyűjtemény kezelője : Kovács Ottó

Objects