MúzeumDigitár

Close

Search museums

Close

Search collections

Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum Műszaki és technikai-történeti dokumentum gyűjtemény

Collection: Műszaki és technikai-történeti dokumentum gyűjtemény ( Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum )

About the collection

Az 1950-es években a Műszaki Emlékeket Gyűjtő és Nyilvántartó Csoport - az egykori Országos Műszaki Múzeum jogelődje - elkezdte a technikatörténet írásos dokumentumainak gyűjtését is. A későbbiekben az iratok egy része átadás útján más gyűjteményekbe (például Közlekedési Múzeum, Vízügyi Múzeum) került. Ebből az időszakból származik a gyűjtemény törzsanyagát képező iratok nagyobbik része, melynek legjelentősebb csoportja a hagyatéki anyag. Itt található például Kandó Kálmán, Verebély László, Szikla Géza, Heller László hagyatéka. Jelentős ebben a csoportban a geodéziai iratok gyűjteménye is, ami Kruspér István, Bodola Lajos és Oltay Károly iratait tartalmazza. Az oklevélgyűjteményben mérnöki oklevelek vannak a XIX. század közepétől a XX. század közepéig. A gyűjtött anyag nyilvántartásba vétele 1972-ben kezdődött, a feldolgozás pedig 1979-ben. Az iratok többsége magyar, latin, német, angol, francia és olasz nyelven készült.

Objects