MúzeumDigitár

Close

Search museums

Close

Search collections

Szűz Mária

Mária a Biblia (Újszövetség) és a Korán egyik alakja, Jézus édesanyja. A görögök Mária Theotokosznak hívták, a latinok Mater Dei, a katolikus magyarok Isten Anyja néven nevezik a dogmát, amit az efezusi zsinat 431-ben fogalmazott meg. Szűz Mária - (Wikipedia 03.07.2017)

Objects and visualizations

Relations to objects

Show objects

Relations to actor

This actor (left) is related to objects with which other actors (right) are related to

[Relation to person or institution] Szűz Mária
Type description Vass Erika
Type description Wágner Flóra (1993-)
[Relation to person or institution] Jézus

Show relations to actors