MúzeumDigitár

Close

Search museums

Close

Search collections

Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum, Szombathely Néprajzi Kézirat- és Adattár [8]

Kováts Vilma: Kőszegszerdahelyi feljegyzések

Kováts Vilma: Kőszegszerdahelyi feljegyzések ( CC BY-NC-SA)
Provenance/Rights: (CC BY-NC-SA)
...

Description

Kéziratos néprajzi feljegyzések Kárpáti Kelemen gyűjteményéből.
A feljegyzések nagyalakú "Irattári Irományjegyzék" nyomtatott formanyomtatványban, első oldalán dr. Dömötör Sándor múzeumigazgató autográf feliratozása: "Kováts Vilma: Kőszeg-Szerdahelyi feljegyzései. - 1906.- - Kárpáti Kelemen gyűjteménye. - 26 lap (piros ceruz. számozva) - ", autográf aláírással, "Szombathely, 1950. julius 18." dátumozással.
A feliratozás felett kék ceruzával "K.8." jelzet, alatta "VASVÁRMEGYEI MÚZEUM IGAZGATÓSÁGA SZOMBATHELY 1899" körbélyegző.
A feliratozás alatt tollal írt tartalmi meghatározás:
"I. Lakodalmi kurjantások 8 lap
II. Népi szavak 2 "
III. Levéltöredék 1 "
IV. Népi szavak 1 "
V. Lakodalmi kurjantások, népi szavak 2 "
VI. Markaf (Mese) 2 "
VII. Babonák 1 "
VIII. Népdalok".
Az 1-8-ig számozott, tollal írt "K-8-I" és "K-8-V" jelzetű és "Muzeum Szombathely" bélyegzett oldalak nyomtatott iskolai irkafüzetbe tollal írt kéziratos feljegyzések.
A 9-es számozott, tollal írt "K-8. II." jelzetű és "Muzeum Szombathely" bélyegzett oldal kisalakú összehajtott papírlapra ceruzával írt kézirtos feljegyzés. A jelzet mellett tollal írt " Szerdahely 1906" dátumozás.
A 10-es számozott, tollal írt "K-8-II." jelzetű oldal kisalakú papírlapon ceruzával írt kéziratos feljegyzés, hátulján "Muzeum Szombathely" bélyegző és tollal írt "Szerdahely 1906." dátumozás.
A 11-es számozott, tollal írt "K-8-IV." jelzetű oldal kisalakú összehajtott papírlapon írt kéziratos feljegyzés. A jelzet mellett "Muzeum Szombathely" bélyegző és tollal írt "Szerdahely 1906." dátumozás.
A 12-13-ig számozott, tollal írt "K-8-V." jelzetű oldalak összehajtott papírlapon ceruzával írt kéziratos feljegyzés. A jelzet mellett "Muzeum Szombathely" bélyegző.
A 14-15-ig számozott, tollal írt "K-8-VI." jelzetű oldalak összehajtott nagyalakú papírlapon ceruzával írt kéziratos feljegyzés.
A 16-os számozott, tollal írt "K-8-VII." jelzetű oldal nagyalakú papírlapon tintával írt kéziratos feljegyzés, a piros ceruzával írt számozás "Szerdahely 16", hátoldalán "Muzeum Szombathely" bélyegző.
A 17-18-ig számozott, tollal írt "K-8-2" jelzetű oldalak összehajtott nagyalakú papírlapon ceruzával írt kéziratos feljegyzés, a számozások mellett "Muzeum Szombathely" bélyegző.
A 19-20-ig számozott, tollal írt "K-8." jelzetű oldalak összehajtott nagyalakú papírlapon ceruzával írt kéziratos feljegyzés, a 20-as számozás mellett "Muzeum Szombathely" bélyegző.
A 21-22-ig számozott, tollal írt "K-8." jelzetű oldalak összehajtott nagyalakú papírlapon ceruzával írt kéziratos feljegyzés, a piros ceruzával írt számozás "Szerdahely 1906. 21".
A 23-24-ig számozott, tollal írt "K-8." jelzetű oldalak összehajtott nagyalakú papírlapon ceruzával írt kéziratos feljegyzés, a piros ceruzával írt számozás "Szerdahely 1906. 23".
A 25-ös számozott, tollal írt "K-8." jelzetű és "Muzeum Szombathely" bélyegzővel ellátott oldal összehajtott nagyalakú papírlapon ceruzával írt feljegyzés.
A 26-os számozott, tollal írt "K-8." jelzetű és "Muzeum Szombathely" bélyegzővel ellátott oldal összehajtott nagyalakú papírlapon három tintával írt levél fogalmazvány.

Material/Technique

Papír, nyomtatvány, ceruza, toll

Measurements

1.) M: 20,5 cm; Sz: 16,2 cm; 2.) M: 17,5 cm; Sz: 11,3 cm; 3.) M: 8,9 cm; Sz: 11,3 cm; 4.) M: 17,5 cm; Sz: 11,3 cm; 5.) M: 21,1 cm; Sz: 17 cm; 6.) M: 34 cm; Sz: 21 cm; 7.) M: 34 cm; Sz: 20,8 cm; 8-13.) M: 34 cm; Sz: 21 cm

Collected ...
... Who:
... When [About]
... Where
Signed ...
... Who:
... When
... Where

Relation to places

Keywords

Collected
Szombathely
16.62154960632347.230880737305db_images_gestaltung/generalsvg/Event-8.svg0.068
Signed
Szombathely
16.62154960632347.230880737305db_images_gestaltung/generalsvg/Event-15.svg0.0615
[Relationship to location]
Kőszegszerdahely
16.51461982727147.339958190918db_images_gestaltung/generalsvg/Event-22.svg0.0622
Map
Collected Collected
1906
Signed Signed
1950
1905 1952

Object from: Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum, Szombathely

A Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum a szombathelyi múzeumi szervezet központja. Régészeti, néprajzi, történeti és ...

[Last update: ]

Usage and citation

Cite this page
The textual information presented here is free for non-commercial usage if the source is named. (Creative Commons Lizenz 3.0, by-nc-sa) Please name as source not only the internet representation but also the name of the museum.
Rights for the images are shown below the large images (which are accessible by clicking on the smaller images). If nothing different is mentioned there the same regulation as for textual information applies.
Any commercial usage of text or image demands communication with the museum.