MúzeumDigitár

Close

Search museums

Close

Search collections

Kismarosi Sváb Muzeális Gyűjtemény A hétköznapi élet tárgyai [KFM 2015.13.1.]

Sparhertos fazék (széles fenekű fazék)

Totyafazék (széles fenekű fazék) (Kismarosi Sváb Muzeális Gyűjtemény RR-F)
Provenance/Rights: Kismarosi Sváb Muzeális Gyűjtemény / dr. Dabóczi Ákos (RR-F)

Description

Egyfülű, kívül-belül mázas, széles fenekű fazék. A külső része zöld színű, belső része sárgásbarna. Az edény felül rámás szájú. Lapos füle a rámás szájból indul. A rámás száj alatt körben kiemelkedő gömbölyített sáv és két párhuzamos bekarcolt vonal látható.

Material/Technique

mázas kerámia / fazekasmunka

Measurements

M: 17 cm, Átm.felül: 15 cm, Átm.alul: 15.5 cm

Detailed description

A múlt század vége óta fokozatosan áttértek a téglából rakott, ill. fémből öntött tűzhelyen való főzésre, és a klasszikus formájú szűk fenekű fazekat a tűzhelyen jól ülő, a tűzhely vas lapján csak alulról melegedő széles fenekű fazék, lapos fenekű fazék, totyafazék, sparhertes fazék váltotta fel. Ez szélesedő aljú, nagyjából csonka kúp alakú edény, amely belül mindig mázas, kívül csak ritkán máz nélküli, továbbá sima felületű.

Was used ...
... When [About]
... Where

Keywords

Object from: Kismarosi Sváb Muzeális Gyűjtemény

A Kismarosi Sváb Muzeális Gyűjteményben (korábban: Kismarosi Falumúzeum) 1993-tól állandó kiállítás látható a falu életére jellemző ...

Contact the institution

[Last update: 2019/07/03]

Usage and citation

Cite this page