MúzeumDigitár

Close

Search museums

Close

Search collections

Nemzeti Örökség Intézete – Nemzeti Emlékezet Múzeuma Fényképtár [KEMU_F_2018.108.31]

Temetői képek: Blúm Gyula síremléke

Temetői képek:  Blúm Gyula síremléke (Nemzeti Örökség Intézete – Kegyeleti Múzeum CC BY-NC-SA)
Provenance/Rights: Nemzeti Örökség Intézete – Kegyeleti Múzeum (CC BY-NC-SA)

Description

Blúm Gyula síremléke, férfi szobor, olvas fekve, havas, téli kép.
Felirat: Blum Gyula / 1903 -1943
Fleischl Heidi

Blúm Gyula, mérnök (1903 - 1943) és felesége Fleischl Heidi síremléke, hasáb formátumú posztamensen (könyvet olvasó) fekvő férfialakot ábrázol.
Az embernagyságú sírszobrot Cser Károly szobrászművész készítette.

Még a háború elõtt megismerkedett Blum Gyulával, akivel több mint öt évig jártak jegyben, mert Gyula nem tudott áttelepülni. Õ munkácsi [Munkács -- Bereg vm.-ben fekvõ város, melynek 1850-ben 6000, 1910-ben már 17 300 lakosa volt. A város a Galícia felé irányuló kereskedelem -- fa, marha, gabona, bor, sör, ásványvizek, gyümölcs -- lendítette fel. 1910-ben a város lakosainak 44%-a tartozott az izraelita hitfelekezethez, ez volt a legnépesebb vallási felekezet Munkácson. A város a trianoni békeszerzõdés értelmében 1919-ben Csehszlovákiához került, majd 1938-ban, az elsõ bécsi döntés után átmenetileg ismét Magyarországhoz. Lakosainak száma ekkor már 30 000 fõ körül mozgott. 1945-ben a Szovjetunióhoz csatolták (Ukrán Szovjet Szocialista Köztársaság), 1991 óta pedig Ukrajnához tartozik. -- A szerk.] volt, bigott zsidó famíliából származott, de õ miután a tanulmányait végig Prágában csinálta, nagyon hamar elkerült ebbõl a környezetbõl, és teljesen, abszolút neológ lett, tehát abszolút nem volt vallásos. Az õ ortodox elõéletérõl nem volt sohasem szó. A családjával nemigen tartotta a kapcsolatot. Hedivel 1935-ben házasodtak össze. Polgári esküvõjük volt. Aztán a Gyulát elvitték munkaszolgálatra. Nem jött haza. Hedi csináltatott neki egy gyönyörû síremléket. Egy jó nevû szobrász készítette. Az 1970-es években mûemléknek nyilvánították, úgyhogy Gyula emléke megmarad. Az õ emlékére lett a fiam is Gyula. (Forrás: Centropa http://www.centropa.org/de/node/76391)

Relation to places

Keywords

Object from: Nemzeti Örökség Intézete – Nemzeti Emlékezet Múzeuma

A Nemzeti Emlékezet Múzeuma néprajzi gyűjteményével a hagyományos-, a városokra jellemző gyászrelikviáival pedig a polgári temetkezést ...

Contact the institution

[Last update: 2019/06/01]

Usage and citation

Cite this page
The textual information presented here is free for non-commercial usage if the source is named. (Creative Commons Lizenz 3.0, by-nc-sa) Please name as source not only the internet representation but also the name of the museum.
Rights for the images are shown below the large images (which are accessible by clicking on the smaller images). If nothing different is mentioned there the same regulation as for textual information applies.
Any commercial usage of text or image demands communication with the museum.