MúzeumDigitár

Close

Search museums

Close

Search collections

Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum Kereskedelemtörténeti fotógyűjtemény (KF) [KF_9750_01]

Egykori kereskedelmi kiállítás MKVM Budapest 1986.

Egykori kereskedelmi kiállítás MKVM Budapest 1986. (Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum CC BY-NC-ND)
Provenance/Rights: Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum (CC BY-NC-ND)

Description

A képen a 19. század közepi pesti üzleteket láthatunk a tablón illetve rőfösrudat, míg az előtérben fából készült gabonamérőket.
Budapest Székesfőváros 1886-ban nyitotta meg első kereskedőtanonc iskoláját, melyet még hat követett. ezek az iskolák elődei voltak a Szász Ferenc Iparcikk Kereskedelmi Szakmunkásképző Iskolának. A tanonciskolákat a felső kereskedelmi iskolákban helyezték el a következő szakosításban:
általános - II. kerület, Ponty u. 03.
műszaki, vas, papír, bőr - VI. kerület, Nagymező u. 01.
divat, textil - VI. kerület, Izabella u. 46.
továbbképzés - VII. kerület, Kertész u. 03.
fűszer, textil - VII. ker., Rottenbiller u. 35.
drogista - VIII. kerület, Vas u. 09.
divatáru - IX. kerület, Mester u. 56.
A szervezet kereskedelmi oktatás kezdeti formája a vasárnapi iskola volt. Az elsőt 1830-ban alapították pesti kereskedők. Vasárnaponként 5 órában tanítottak. A tanulók délelőtt közösen tanultak vallástant és szépírást, a délutáni órákban osztályonként német nyelvet, helyesírást, kereskedelmi számtant, stilisztikát, földrajzot, váltójogot és könyvelést. A vasárnapi iskolából fejlődött ki a tanoncoktatás. A kereskedők kötelesek voltak 12. életévet betöltött inasaikat tanonciskolába íratni, ahol azok 3 évig heti 6-9 órában olvasást és fogalmazást, földrajzot, kereskedelmi számtant és irodai munkálatokat, könyvvitelt, váltóismeretet, szépírást tanultak, tanítás előtt és után a boltban dolgoztak. munkaidejük napi 10-12 óra volt. az iskola elvégzése után az inasból segéd lett, majd idővel önálló kereskedő. 1857-ben nyílt meg az első akadémiának nevezett középfokú kereskedelmi iskola Pesten. Az "árukereskedelem iskolája" többszöri szabályozás után 1893-ban lett önálló szervezet. 1895-ben felsőkereskedelmi iskola néven egységesítették a különböző elnevezések alatt működő iskolákat (megteremtették a középfokú kereskedelmi szakoktatás rendszerét). Az 1920-ban három évfolyamról négyre bővített felsőkereskedelmi iskola alsó tagozata a közvetlen bolti kereskedelemre nevelt, a felső közgazdasági pályára készített elő. ugyanebben az évben alapozták meg a felsőfokú kereskedelmi oktatásrendszert a Budapesti Tudományegyetem mellett felállított önálló egyetemi Közgazdaságtudományi Kar kereskedelmi tagozatával. A felnőtt szakmai képzést esti szaktanfolyamok segítették. 1945 utáni időszakot az útkeresés jellemezte. Az 1948-ban egyesített budapesti szakiskolákat 1950-ben átvette a Munkaerőtartalékok Hivatala. Ez lényegében a kereskedelmi szakképzés megszüntetését jelentette. 1954-ben újra indult a tanulóképzés. Az ekkor létrejött Bel- és Külkereskedelmi Minisztérium Tanuló iskolája - később Budapest Főváros Tanácsa kereskedelmi Tanuló iskolája, majd Iparcikk Tanuló iskolája 1955 őszén költözött a VIII. kerületi Szörény utca 8. szám alá, a egykori neves "Százados úti polgári" épületébe. A gazdaságirányítási rendszerben 1968-ban bekövetkezett változások jelentős előrelépést hoztak a kereskedelmi szakoktatási intézmények életébe. Az 1969. évi VI./szakmunkás/ Törvény a szakmunkásképző iskolákat a középfokú iskolák rangjára emelte. az 1980-as évekre a létszám a szakmunkásképző tagozatán 2500-2600 fővel hullámzott, a középiskolát végzetteknél 250 fő körül alakult, a szakmunkások középiskolájában elérte az 500 főt.

Material/Technique

papír / fekete-fehér

Measurements

9 x 14 cm

Image taken ...
... When
... Where

Relation to places

Keywords

Image taken
Budapest
19.03990936279347.498008728027db_images_gestaltung/generalsvg/Event-10.svg0.0610
[Relationship to location]
Terézváros (Budapest)
19.06258201599147.509864807129db_images_gestaltung/generalsvg/Event-22.svg0.0622
[Relationship to location]
Andrássy út 39. (Budapest, 6. kerület)
19.061523437547.503692626953db_images_gestaltung/generalsvg/Event-22.svg0.0622
[Relationship to location]
divatcsarnok
00db_images_gestaltung/generalsvg/Event-22.svg0.0622
Map

Object from: Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum

A Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum országos szakmúzeum, melynek gyűjtőköre kiterjed a hazai kereskedelem (kis- és ...

[Last update: 2019/07/02]

Usage and citation

Cite this page
The textual information presented here is free for non-commercial usage if the source is named. (Creative Commons Lizenz 3.0, by-nc-sa) Please name as source not only the internet representation but also the name of the museum.
Rights for the images are shown below the large images (which are accessible by clicking on the smaller images). If nothing different is mentioned there the same regulation as for textual information applies.
Any commercial usage of text or image demands communication with the museum.