MúzeumDigitár

Close

Search museums

Close

Search collections

Kismarosi Sváb Muzeális Gyűjtemény Helytörténeti Szakgyűjtemény [KFM 2009.444.1.]

Végelbocsátó (obsitos) levél; Abschiedsbrief eines Soldaten;

Végelbocsátó (obsitos) levél (Kismarosi Sváb Muzeális Gyűjtemény RR-F)
Provenance/Rights: Kismarosi Sváb Muzeális Gyűjtemény / Dabóczi Ákos dr. (RR-F)

Description

A kismarosi Rixer Ádám szakaszvezető 1915-ből származó végelbocsátó (obsitos) levele, amelyet több mint 12 évi katonai szolgálat után kapott.
A császári és királyi közös hadseregben valamint a magyar királyi hadseregben az I. világháború közepéig ilyen és ehhez hasonló nagyméretű, szép kiállítású -- kézírással kitölthető -- díszokleveleket adtak a katonai szolgálatból véglegesen elbocsátott (obsitos) katonáknak.

Material/Technique

papír, nyomdafesték, tinta / oklevél tervezés és nyomtatás

Measurements

Sz: 63.7 cm, M: 53 cm

Detailed description

A "Végelbocsátó levél" szövege:

"Rixer Ádám 1866-ik évben Kismaros községben, Nógrád járásban Nógrád vármegyében Magyarországban született római kath. vallású nős földműves a közös hadseregben és pedig a cs. és kir. 6. sz. vártűzér ezredben 10 évig 3 hónapig --- napig, a m. kir. 16-dik honvéd gyalog ezredben 2 évig --- hónapig --- napig, összesen 12 évig 3 hónapig --- napig, mint szakaszvezető a m. kir. --- népfölkelő --- évig --- hónapig --- napig, mint népfölkelő ----- híven ----- szolgált, az ------ hadjáratban rész vett, ------ és az ------ ütközetben tanusitott vitézsége folytán ----- kitüntettetett.
Nevezett a következő kitüntetési jelvények és érmek viselésére jogosult: a jubileumi emlék érem
Miután a törvényes szolgálati és népfölkelési kötelezettségnek teljesen megfelelt, a fegyveres erő kötelékéből ezennel elbocsáttatik és részére ezen okmány, a védőről szóló 1912. évi XXX. törvényczikknek 59.§-a, valamint a népfölkelésről szóló 1886. évi XX. törvényczikk 2. §-a értelmében, kiadatik.
Kelt Besztercebányán, 1915-ik évi szeptember hó 24-én."
Pecsét: M. KIR. BESZTERCEBÁNYAI 16. NÉPFÖLKELŐ PARANCSNOKSÁG

Issued ...
... When
... Where

Keywords

Object from: Kismarosi Sváb Muzeális Gyűjtemény

A Kismarosi Sváb Muzeális Gyűjteményben (korábban: Kismarosi Falumúzeum) 1993-tól állandó kiállítás látható a falu életére jellemző ...

Contact the institution

[Last update: 2019/07/02]

Usage and citation

Cite this page
The textual information presented here is free for non-commercial usage if the source is named. (Creative Commons Lizenz 3.0, by-nc-sa) Please name as source not only the internet representation but also the name of the museum.
Rights for the images are shown below the large images (which are accessible by clicking on the smaller images). If nothing different is mentioned there the same regulation as for textual information applies.
Any commercial usage of text or image demands communication with the museum.