MúzeumDigitár

Close

Search museums

Close

Search collections

Nagyatádi Kulturális és Sport Központ – Városi Múzeum

About the museum

A Városi Múzeum 1996 áprilisában, a település várossá nyilvánításának 25. évfordulóján nyílt meg. A múzeumnak helyet adó épület egykor családi ház volt, Mike Imre közjegyző építtette az 1920-as évek vége felé Nagyatád központjában, a Széchenyi téren. Az államosítás után a „Mike-ház" a honvédség tulajdonába került, és katonai rendészeti hivatal működött benne. A helyi alakulat felszámolása után az önkormányzat megvásárolta, és az új, múzeumi funkciójának megfelelően alakították át az épületet. Szakonyi László építészmérnök tervei alapján az egykori polgári villa eredeti külső formáját, ízléses, szép homlokzatait visszaállították, a „katonazöldet" kellemes sárgára festették át, belül pedig egységes kiállítótereket alakítottak ki. A gyönyörűen parkosított környezetben álló épület így a város „kis ékszerdobozává" vált.
A Városi Múzeum működési engedélye alapján helytörténeti gyűjteményként működik. Gyűjtőterülete Nagyatád Város közigazgatási területe, gyűjtőköre a helytörténettel kapcsolatos témák gyűjtése és kutatása. Ennek megfelelően gyűjteménye a város történetére vonatkozó tárgyi, dokumentum- és fotóanyagot őriz, amely meghatározó arányban a 19-20. századból származik. Jelentősek a hajdani iparosok és üzemek működéséről tájékoztató iratok (zsinór- és paszománygyár, konzervgyár, malmok, nyomda), a törvényhatósági, oktatás- és egyháztörténeti emlékek, valamint a különböző egyesületek, körök dokumentumai és fényképei. A pezsgő életű település kereskedelmi és banki világára, a város fürdőkultúrájára vonatkozóan is értékes dokumentumokkal és fotókkal rendelkezünk. Külön gyűjteményi egységet alkot az iskolatörténeti anyag, benne a 20. század első felében működött polgári fiú- és leányiskolák értékes dokumentum- és tárgyi anyagával. A tárgyi gyűjtemény zöme az 1920-as és 1990-es évek közötti időszakból származik. Fontos egysége az ipartörténeti gyűjtemény, amely többségében helyi mesteremberek műhelyfelszereléseit és termékeit őrzi, továbbá az egykor mezőgazdaságból élő népesség gazdasági tevékenységének, életmódjának, lakás- és viseletkultúrájának tárgyi emlékeit (földművelés és állattartás különböző eszközei, a szövés-fonás eszközkészlete, a szőlőtermesztés és borászat tárgyai stb.). 2014-ben a gyűjtemény a 69. Harckocsi Ezred Nyugdíjas és Baráti Körének felajánlása révén kibővült a Haditechnikai Park több száz darabot számláló kollekciójával.
A nagyatádi Városi Múzeum célja, hogy gyűjtse, megőrizze és minél szélesebb közönség számára feltárja és bemutassa Nagyatád városának történeti gyűjteményét. A múzeum állandó és időszaki kiállításaival, családi és közösségi programjaival, szakmai rendezvényekkel a látogatók minél szélesebb köreinek kíván lehetőséget nyújtani az élményszerű ismeretszerzésre, művelődésre és szórakozásra egyaránt.

képviselő: Pünkösd Márton igazgató
múzeumvezető: Hauptman Gyöngyi muzeológus

Collections

Helytörténeti gyűjteményShow objects [2]
Mesterségek
IskolatörténetShow objects [56]Search inside
Intézménytörténet
Családi és egyéni élettörténetek
Egyháztörténet
TextilgyűjteményShow objects [232]Search inside
BútorgyűjteményShow objects [1]
Paraszti gazdálkodás és háztartás emlékei
Sporttörténeti gyűjtemény
Világháborúk
Történeti tárgyShow objects [27]Search inside
Szollár malomShow objects [3]
Képzőművészeti gyűjtemény
Helytörténeti dokumentumtárShow objects [24]Search inside
Helytörténeti fotótárShow objects [517]Search inside
Haditechnikai park – katonatörténeti gyűjtemény
Első világháborús jelvénygyűjteményShow objects [320]Search inside

Objects