MúzeumDigitár

Close

Search museums

Close

Search collections

Pannonhalma Főapátsági Múzeum

About the museum

Egy kolostor önmagában nem kívánja meg a művészeti alkotások jelenlétét és gyűjtését. Mégis, egyrészt az istentisztelet igényel bizonyos szintű művészi alkotásokat, másrészt a régi kolostorok, mint az általános emberi kultúra őrzői és továbbadói szükségszerűen többé-kevésbé múzeumokká válnak.
A gyűjteményekkel való tudatosabb foglalkozás és azok fejlesztése elsősorban a szerzetnek 1802 után vállalt új munkakörével függ össze. Ezt az igényt a szerzeteséletnek a nevelői és oktatói, tehát értelmiségi-tanári profilú átalakulása természetszerűen hozta magával, de a romantika is felébresztette a múlt iránti érdeklődést.
A gyűjtemények elhelyezése és bemutatása eredetileg a könyvtár épületéhez csatlakozott, hisz a könyvtár, a bibliotheca ebben a korban szinte az összes kultúrértékek gyűjtését és tárolását is jelentette. Már annak építésekor (1824) a főterem melletti két oldalsó helyiséget elsősorban a gyűjtemények számára tervezték. A könyvtár első gondozói számára magától értetődő volt, hogy ők foglalkozzanak a gyűjteményekkel is. A gyűjteményeket egy szóval múzeumnak nevezték, és a későbbi átalakítások során a könyvtár kilenc kisebb terme szolgált elhelyezésükre, amelyeket conclave-knak neveztek. 1850 táján a könyvtárban az egyes conclavék anyaga következőképen rekonstruálható: festmények, metszetek, érmek, régiségek, herbarium, ásványok, fa és maggyűjtemény, kitömött madarak, daktylothéka.
A Gyűjtemények megteremtése, gondozása és nyilvántartása körül különösen nagy érdemeket szerzett három bencés könyvtáros: Szeder Fábián (1843-1859), Czinár Mór 1842-1870, Kuncze Leó 1870-1878.
Jellemző erre a korra a lelkesedés, amellyel a régmúlt idők emlékeit gyűjtötték össze: maguk a rendtársak, a rendi alkalmazottak, a diákok gyakran adnak be a gyűjteményekbe elsősorban régi pénzeket, régiségeket. A 19. század vége felé azonban már hanyatlóban volt a gyűjtemények tudatos ápolása. A könyvtár rohamos gyarapodása folytán - a festmények kivételével - a gyűjtemények helyileg is kikerültek a könyvtárból. - A Vöröskereszt védnöksége folytán a II. világháború pusztításai a megkímélték Pannonhalmát, így a gyűjteményekben sem történt jelentős károsodás. Később pedig, mivel Pannonhalma 1950-ben átvészelte a feloszlatást, a gyűjtemények - ellentétben más szerzetesházak sorsával - nem szóródtak szét. - Az 1950-es években állami részről megkezdődött az értékes műtárgyak védetté nyilvánítása.A Képtár
A festmények között holland és flamand, olasz, spanyol, francia, német és osztrák művészek alkotásai láthatók. A gyűjtemény leghíresebb darabja a németalföldi David Teniers „Brüsszeli búcsú” című festménye. A magyar művészetet Barabás Miklós, Donát János és Jakobey Károly portréi képviselik. A képtárat, amely ma mintegy 200 festményt és szobrot mondhat magáénak 1833-ban Kovács Tamás főapát alapította.

A metszettár
Főként XVII-XVIII. századi augsburgi és bécsi mesterek munkáit őrzi (3000 lap). Értékes építéstörténeti dokumentumok az itt őrzött több száz éves építészeti tervrajzok.

A numizmatikai-gyűjtemény 25000 darabot számlál. A magyar pénzérmék mellett jelentős római kori éremanyaggal is rendelkezik. Ezek egy része az apátság közelében felszínre került régészeti lelet.

Kincstár:
Az első magyar szerzetesi templom felszerelésének gazdagságát egy XI. század végén feljegyzett inventáriumból ismerjük. Az oklevélben felsorolt arany kelyhek, feszületek, ezüst gyertyatartók és füstölők, jól felszerelt és gazdag templomról tanúskodnak. Az apátság többszöri pusztulása, nem utolsó sorban az 1786-os feloszlatás következtében ebből a kora középkori kincstárból ma semmit sem ismerünk. A jelenlegi kincstár legbecsesebb darabjai, a magyar királyi koronázó palást 1613-ban készült másolata és két XVII. századi, ronde bosse zománcos szobrocskákkal díszített ereklyetartó, Mária Terézia királynő ajándékaként kerültek Pannonhalmára. Jelentős művészi értéket képviselnek a XVIII. századi oltárfelszerelések, monstranciák, ornátusok is.

A régiségtár: A XIX. század vége óta módszeres régészeti kutatások és alkalmi leletmentések eredményeként összegyűlt régiségtár jelentős részét római kori kőemlékek, fémtárgyak és kerámiatöredékek alkotják, amelyek a Pannonhalma környékének provinciális római kultúráját dokumentálják. Ugyancsak a régiségtárban őrzik az építkezések és műemléki épületkutatások alkalmával előkerült középkori kőfaragványokat és padlótéglákat is.

Current exhibitions

  • Csend – időszakos kiállítás a főmonostorban
    DescriptionKortárs képzőművészek a hallgatásról, a vágyott és az elvárt csendekről, a csend mögötti zajokról. A kiállításra készült munkák a Pannonhalmán tapasztaltakból, a szerzetesek és a diákok meghatározó jelenlétéből indulnak ki, hogy különböző értelmezéseket bejárva hangot adjanak a csendnek. “A kiállításon kortárs alkotók osztják meg értelmezéseiket a csendről. Személyes történeteket mondanak el – a gondolatok hátterében a Pannonhalmán meghallott csendek húzódnak. A szerzetesekkel, a gimnáziumban tanuló diákokkal és az apátságban dolgozó munkatársakkal folytatott számos beszélgetés alakította a bemutatott műveket, tette érzékelhetővé a csend kereséséhez és fenntartásához szükséges energiákat, a némaság mögötti hangokat. Elérhetetlen és kikényszerített, várakozó és elmélyülő csendek formálták a kiállítást.” /Erőss Nikolett/ “A monostor lakói és a városlakók, a szerzetesek és a művészek, a művészek és a látogatók egyaránt úton vannak a csend felé. Válaszaik még nem tökéletesek. Ám őszinteségük miatt talán mégis a “bölcselet szobrát” formázzák.” /Dejcsics Konrád OSB/ Alkotók: Ember Sári, Kristóf Krisztián, Pálinkás Bence György, Schuller Judit Flóra, Trapp Dominika Kurátor: Erőss Nikolett
    From
    Until

Collections

Képzőművészeti gyűjteményShow objects [181]Search inside the collection
Képzőművészeti grafikai gyűjteményShow objects [57]Search inside the collection
MetszettárShow objects [39]Search inside the collection
RajztárShow objects [18]
Kisnyomtatványok gyűjteménye
Képzőművészeti festmény gyűjteményShow objects [111]Search inside the collection
Gimnáziumi GalériaShow objects [1]
Képzőművészeti szobor gyűjteményShow objects [12]
Iparművészeti gyűjteményShow objects [31]Search inside the collection
Iparművészeti ötvös gyűjteményShow objects [8]
Apáti ékszerek
Iparművészeti textil gyűjteményShow objects [20]
Iparművészeti óra gyűjtemény
Iparművészeti bútor gyűjteményShow objects [3]
Iparművészeti üveg és kerámia gyűjtemény
Régészeti gyűjtemény
Régészet / Kőkor
Régészet / Bronzkor
Régészet / Vaskor
Régészet / Római kor
Régészet / Avar kor
Régészet / Középkor
Régészet / Újkor
Numizmatikai gyűjtemény
Numizmatika / Aranypénzek
Numizmatika / Kitüntetések
Numizmatika / Jelvények
Történeti gyűjtemény
Természettudományi gyűjtemény
Műszaki és technikatörténeti gyűjtemény
Fénykép gyűjtemény
Installáció

Objects