MúzeumDigitár

Close

Search museums

Close

Search collections

Kecskeméti Katona József Múzeum

About the museum

1898-ban Kecskemét város közgyűlése határozatot hozott a városi múzeum és könyvtár létrehozásáról. A városi múzeum gyűjteménye a városháza épületében kapott helyet, és dr. Szilády Károly főlevéltárnokot bízták meg az új intézmények ügyeinek intézésével. A múzeumban ekkor régészeti, néprajzi, majd 1904-től kezdve képzőművészeti gyűjtemény is volt. A múzeum 1923-ban költözött a két oldalszárnnyal kibővített nyári kaszinóba. Az 1875 táján épült nyári kaszinót László Károly tervezte. A múzeum kapuja 1924-ben nyílt meg a nagyközönség előtt.
A magyar drámairodalom nagy alakjáról, Katona Józsefről elnevezett intézményben jelenleg régészeti, történeti és néprajzi gyűjtemény található. A közel százezer tárgyat tartalmazó régészeti gyűjteményen belül jelentős a bronzkori leletanyag, kiemelkedő jelentőségű az avar és a honfoglalás kori emlékanyag, valamint itt találhatók a világszerte jól ismert kunbábonyi avar fejedelmi kincsek is.

Current exhibitions

  • KÉT ÉVSZÁZAD ORVOS- ÉS GYÓGYSZERÉSZETTÖRTÉNETI EMLÉKEI BÁCS-KISKUN MEGYÉBEN (permanent exhibition)
    DescriptionA „Két évszázad orvos- és gyógyszerészettörténeti emlékei Bács-Kiskun megyében” című kiállítás öt helyiségben került megrendezésre. Ezekből négy terem a gyógyszerészet, egy pedig az orvostörténet múltját mutatja be. A gyógyszerészeti egység szerkezeti felépítése a gyógyszerészi munka logikáját követi, amely évszázadokon keresztül a gyógyszerkészítést és a gyógyszerárusítást foglalta magában. A termeken végighaladva nyomon követhetjük, miként készültek a régi gyógyszerformák, milyen edényekben tárolták őket, végül eljutunk az officinához, a kecskeméti Szentháromság patika berendezéséhez. A munkaeszközök, tárolóedények, dokumentumok szinte valamennyi patikánkat reprezentálják, az officinákból azonban csak a legrégebbit állítottuk ki, a többi régi patikabútorral fényképeken ismerkedhetünk meg. Az orvostörténeti egység a borbélysebészek, bábák tevékenységétől a kórházak megalakulásáig kíséri végig a gyógyítás történetét, valamint betekintést nyújt az utóbbi kétszáz környékbeli orvosi eszközvilágába.
    From
    Until

Collections

Fotóadattár
Szórakaténusz JátékgyűjteményShow objects [1]
Rodolfo Gyűjtemény
Képzőművészeti Gyűjtemény
Tóth Menyhért adattári dokumentumokShow objects [1]
Tóth Menyhért adattári grafikái
Szobrászati gyűjtemény
Tóth Menyhért Gyűjtemény
Grafikai gyűjtemény
Múzeumtörténeti Adattár
Iparművészeti Gyűjtemény
Orvostörténeti gyűjtemény
Történeti gyűjtemény
Történeti Tárgyi Gyűjtemény
Történeti Dokumentum Gyűjtemény
Történeti értékű fotók gyűjteménye
Néprajzi Gyűjtemény

Objects