MúzeumDigitár

Close
Close

Timeline

Objects found: 38. Searched for: Keywords: Folk belief. Modify search parameters.

Help for the extended search

You can combine multiple search parameters.

Some of the available search fields allow direct entering of search terms. Right behind these fields, you can find a small checkbox. If you fill in your search term, the search generally runs for any occurrences of the entered string. By enabling the small checkbox ("Exact"), you can execute a search for that exact term.

There are also option menus. You can select search conditions by clicking on their respective entry in the appearing list there.

The third type of fields that neither have an "exact" checkbox nor consist of a list, reacts to your inputs. Once you type in some text, a list of suggested terms appears for you to select from.

Search optionsX ?

1921-1930

1
Regény a régi babonás ókorból, hiedelemtörténet

1951-1960

10+
Népszokások Mezőkövesden Népszokások Szentistvánban Babonás történetek, néphit (Abádszalók) Népszokások Bükkszentlászlón Házbelső, hiedelem Mészégetés és szállítás, vegyes néprajzi adatok Történet, vegyes néphitanyag Jelentés gyűjtőútról Kérdések az abaúj-zempléni néprajzi atlaszhoz, sírfeliratok. Jelentés a parasznyai gyűjtőútról Gyűjtögetés, gazdálkodás Tudalmas asszony, halottlátó

1961-1970

10+
Hiedelemtörténetek, történeti mondák Hiedelmek Babonás szokások, hiedelmek, Luca-napi szokások (Tök) Hiedelemtörténetek, eredetmondák (Bősárkány) Ballada, dal, hiedelem (Rábcakapi) Népdalok, párosító, lakodalmi kiáltások, néphitgyűjtés (Moldva - Egyházaskozár) Jelesnapi szokások, köszöntők (Kenézlő) Hiedelmek (Kenézlő) Hiedelmek (Vajdácska) Jelesnapi szokások (Zemplénagárd) Mesék, emlékezések (Egyházaskozár - Moldva) Hiedelemtörténetek (Sajólászlófalva, Parasznya, Radostyán)

1971-1980

2
Hiedelmek, jelesnapi szokások Legendák, mesék, vegyes néprajzi gyűjtés (Mosontétény / Tadten)