MúzeumDigitár

Close
Close
Herman Ottó Múzeum, Miskolc HOM Néprajzi Tár textil - tárgytípusok

HOM Néprajzi Tár textil - tárgytípusok

A HOM Néprajzi Tár textilgyűjteményének síktextil és viseletanyagában megjelenő tárgyféleségek típusai, jellemző tárgyak.
Válogatási szempontok:
- tárgytípus
- díszítmény
- gyűjtőterület

[ 39 Objects ]

Lepedőszél

Háromrészes lepedőszél, házivászon lepedő díszített széle. Anyaga batiszt, finom gyolcs, mosópamut. Lapos öltés, vagdalás, tűzött csipke díszíti. Használata: ágyi ruha, stafirung.

Lepedőszél

Lepedő

Lepedő. Anyaga házi szőttes vászon, melynek két szélét horgolópamutból horgolt 3,5 cm széles betét köti össze. A betét mintája: kis virág, négy levéllel. A vászon alsó széle borsólyuk szegéllyel van leszegve és ehhez van hozzávarrva a piros, kék, fehér mosópamut beszövésű csík. A csík váltakozva vászon és ripsz szövés. A torony közé fogott minta, mely 3 sor vászon és 4 sor ripszszövés, 11,5 cm szélességű. Az egész csík szélessége 15 cm. A csík szélén végig 9 cm széles horgolt csipke van, melynek mintája váltakozva csillag és rózsa, kék nagy lyukú széldísz és félkör alakú cakkokból áll. A csíkbetét és szövött csík nagy agyonvarrással van az anyaghoz hozzávarrva. A lepedő felső széle 1 cm széles mesterkével van visszavarrva. A betétcsík a lepedőnél 4,5 cm-rel hosszabb. Az anyag jó állapotban van. Pecsétes.
Használat módja: ágyi ruha, stafirung.

Lepedő

Lepedővég, kétrészes

Kétrészes lepedővég. Kendervászon alapon piros, kék, fehér mosópamut beszövés. Mintája: a középső 5,2 cm széles csík csillagos, madaras, szövött eperleveles, melynek közepén piros alászövéssel egy kék-fehér-kék csík fut végig, három csillag, hét madár és három és fél szövött eperlevél. E mintasor két oldalán piros ripszszövés, melynek két szélén fehér, szélén és közepén kék csík, ezután kék alászövéssel 1,5 cm széles mértanias minta, e felett torony. A két szél keskenyen vissza van szegve. A két vég piros ide-oda varrással, rendetlenül van összevarrva. Az anyag jó állapotban van, piszkos, a színek kissé fakultak, a pamut kopott.

Lepedővég, kétrészes

Lepedővég, kétrészes

Kétrészes lepedővég. Pamutvászon alapon piros, sötétkék, világoskék, sárga, zöld mosópamut beszövés, mely az anyagot teljesen betölti. A minta váltakozva vászonszövés és ripszszövés. A középső mintasor a sárga közép beszövés felett világoskék "K" betűs. A lepedővég kétrészes, a két fiókot egy 1 cm széles, pirossal díszített batiszt szalag "margitdísz" köti össze. A lepedővég alsó szélén és bal végén egy 7 cm széles gyári slingolás, melynek alapja riseliőszerű, minden hármas cakkban egy nagy levél szegélyezi. Ez a csipke 26,5 cm hosszúságú darabbal meg van toldva. Az anyag jó, a színek kissé fakultak.

Lepedővég, kétrészes

Lepedővég, kétrészes, kakasos

Díszlepedő hímzett vége, kétrészes, kakasos. Lenvászon alapon sötét terrakotta, világos terrakotta, zöld selyemhímzés. Technikája laposöltés, száröltés, áttörés. Mintája leveles farkú kakas (három kakas). Minden minta fehér cérnával van kontúrozva, a szabad terek áttöréssel vannak kitöltve. A lepedővég két fiókból áll, melyet középen egy 1,5 cm széles kék, zöld és piros gyári beszövésű batiszt szalag köt össze. A szalag két oldalán a lenvászonra varrva egy-egy piros és fehér szív és virágmotívum, láncöltéses gyári csipke. A lepedővég alsó szélén egy 9 cm széles fehér gyári csipke, melybe láncöltéssel szívmotívumok és hármas virágok vannak belehímezve. A felső szélén egy 3,5 cm széles piros beszövésű kendervászon gyári betétcsík van hozzávarrva. Az egyik fiókban a madarak fejjel lefelé vannak. Az anyag jó állapotban van, a csipke rongyos, rozsdafoltos. Alapanyaga lenvászon, arra szűcsselyemmel készült, vagdalásos, szálhúzásos, kakasos minta.

Lepedővég, kétrészes, kakasos

Lepedővég, kétrészes, kakasos

Díszlepedő hímzett vége, kétrészes, kakasos, két fiókos. Lenvászon alapon okker és citromsárga, fehér házicérna, valamint piros mosópamut hímzés. Technikája laposöltés, száröltés, láncöltés, margitöltés. Mintája csillagos farkú kakasok, minden fiókban 3-3. Térkitöltésül áttörések. A kakasok fehér cérnával vannak kontúrozva. A lepedővég két részből áll, a közepén egy 4 cm széles piros beszövésű gyári pamut betétszalaggal van összedolgozva. E mellett a vászon üres terében margitöltéses sorok, két-két margitöltéses ív s ebben virágok. A lepedővég alsó szélén egy 6 cm széles gyári csipke, melybe láncöltéssel hímzett tulipános bokrok és leveles bokrok vannak behímezve. A hímzőfonal vastagabb fehér pamut. Az anyag egyik végében keresztszemes öltéspróbák vannak házi cérnával hímezve. Az anyag jó állapotban van, kissé rozsdafoltos, a csipke széle néhány helyen kiszakadt.

Lepedővég, kétrészes, kakasos

Lepedővég, csillagos

Csillagos lepedővég, halottas lepedő díszes betétje. Lenvászon alapon fehér hímzőfonallal vagdalásos hímzés. Mintája a nyolcágú csillag, mely között négy, hatszögű idomból képezett sáv választ el, melyből két oldalt egy-egy tulipán ágazik ki. A csillagok és tulipánok közepe pókozás. Két csillag és négy tulipán. Az üres teret vagdalás tölti ki. Az anyag jó állapotban van. Lenvászon, mosópamut, vagdalás, szálvonásos minta.

A halottas lepedőkön alkalmazott szálvonásos, vagdalásos hímzések a felvidéki bányavárosok hímzőműhelyeiben készültek nagy mennyiségben. Elterjesztésükben a házaló vándorkereskedőknek (csipkár, gyolcsos, gyolcsos tót) volt nagy szerepe, emiatt "tót hímzésnek" is nevezték.

Lepedővég, csillagos

Lepedővég, kakasos

Kakasos lepedővég. Halottas díszlepedő bezétéje. Finom lenvászon alapon fehér mosópamuttal hímzett vagdalásos, kakasos csík (három kakas). Anyaga jó. Fent és lent a szélen varrás nyomai láthatók. Lenvászon, fehér mosópamut, vagdalás, szálvonás.
A halottas lepedőkön alkalmazott szálvonásos, vagdalásos hímzések a felvidéki bányavárosok hímzőműhelyeiben készültek nagy mennyiségben. Elterjesztésükben a házaló vándorkereskedőknek (csipkár, gyolcsos, gyolcsos tót) volt nagy szerepe, emiatt "tót hímzésnek" is nevezték.

Lepedővég, kakasos

Lepedővég, kétrészes, csillagos

Lepedővég, kétrészes, csillagos. Lenvászon alapon világos eperszín és zöld mosóselyem, fehér házicérna hímzés. Technikája laposöltés, száröltés, áttörés. Mintája négy dűlt hatszögből kétoldalt kiágazó virág, ezek között nagy csillag motívum. Az összes idomok fehér házicérnával vannak kontúrozva. Térkitöltésnek áttörés. Az anyag jó állapotban van, azonban rozsdafoltos, pecsétes. Egy-egy fiókban két-két csillag és négy-négy virág van. A két fiók tűzőöltéssel van összevarrva. Lenvászonra szűcsselyemmel készült, vagdalásos, szálvonásos, kopott.

Lepedővég, kétrészes, csillagos

Lepedő

Házi vászon díszlepedő, fehér vagdalásos és subrika díszítéssel. A széles lepedővégen csillagos-virágtöves motívumok, a két rész illesztésénél szíves-virágos motívumsor díszíti. Használat módja: ágyi ruha, stafirung.

Lepedő

Lepedő

Lepedő. Pamutvászon alapon piros, kék, sárga, zöld, fehér mosópamut beszövés. Mintája a középső, széles és ennek két oldalán levő keskenyebb minta naturalisztikus, leveles, virágos, rózsás, emellett egy mértanias csík, a szélen pedig félcsillagos. A mintás sorokat egymástól ripsz szövésű csíkok választják el, melyek többnyire piros alapon tarka szövésűek. A minta szélessége 40,5 cm. A lepedő két szélből áll, melyet végig egy kézi szövésű - piros, kék, sárga, zöld, fehér színű mosópamut mértanias minta, középen félcsillagos díszítésű csík köt össze. Az összevarrás mindenember varrással történt. A lepedő felső részén fehér ripsz csíkok és fehér mintás beszövések vannak. A lepedő mindkét végén 1,5 cm széles subrika, mely a visszaszegést is lefogja. A lepedő alsó szélén 9 cm széles gyári "gipür" csipke van a visszaszegésre rávarrva. Az anyag jó állapotban van, azonban piszkos, pecsétes, néhol rozsdafoltos, a színek fakultak.

Használat módja: ágyi ruha, stafirung.

Lepedő

Lepedővég

Lepedővég, egy fiókos. Kendervászon alapon piros és kék mosópamut hímzés. Technikája szálán varrott. Mintája három keskeny csík között zeg-zug vonalban álló és függő tulipánok, mellette két-két álló négyzet. A mintának felső sorában hat álló és öt függő, az alsó sorban hat függő és öt álló tulipán, így a két sor tulipán függő és álló mintája szembekerül egymással. A fiók két széle, 1 cm széles visszahajtása egyszerűvel van visszavarrva. Itt házicérna-varrás nyomai láthatók. A két vége szövött vég. Az anyag állapota jó, azonban piszkos, pecsétes. A színek fakultak.

Lepedővég

Lepedővég, kétrészes

Kétrészes lepedővég. Kendervászon alapon piros, sötétkék és középkék mosópamut hímzés. Technikája virágos keresztszem. Mintája két zeg-zug vonal között barackmagos, csillagos, felette szíves-madaras-békás-kosaras. 6 szíves madár, hat békás kosár, felette nagy bokros, közötte az alján csillagok, öt teljes bokor és két csonka bokor. A másik fiókban hat teljes és egy csonka bokor. A lepedővég két részből áll és egy 4,5 cm széles gyári szövésű piros pamutbetétű szalaggal van összetoldva. A toldás mindenember varrással történt. A lepedővég alsó szélén 1 cm széles subrika és alatta dupla kihúzott rojt. A kihúzott rész 3 cm. Az anyag jó állapotban van, a középkék szín fakult.

Lepedővég, kétrészes

Lepedő

Lepedő vagy esőruha. Kendervászon alapon piros-kék-sárga mosópamut hímzés. A technikája virágos keresztszem, lapos öltés. Mintája a ruha alsó szélén az egyik fiókban eperleveles és nyolc sárga sugarú csillag, a másik fiókban 9 sugaras csillag. E felett kék zeg-zug vonal, e vonal felett négy almás, eperleveles nagy motívum. Térkitöltésnek kisebb cserepes bokrok. Az alsó széle 1 cm széles sárga subrika, ez alatt 2,5 cm szélességben dupla anyagból kihúzott rojt. Az esőruha két szélből áll. A minta mind a két szél végein azonos. Az esőruha közepén lapos öltéses cakkok, egymással szemben és a közepén keresztszemes. A két szélből álló ruhát egy gyári szövésű, 6 cm széles, piros, pamut betétszalag köti össze, mely váltakozó piros és kék mindenember varrással van az anyaghoz erősítve. Az anyag jó állapotban van, pecsétes, a színek kissé fakultak, a pamut kissé kopott.

Lepedő

Lepedővég, kétrészes

Kétrészes, lepedővég. Kendervászon alapon piros és kék mosópamut hímzés. Technikája nyolcasöltés, "törtöltés", laposöltés, láncöltés, huroköltés. Mintája "cipés", rózsás, a középső sorban öt rózsa, fent és lent öt-öt pár "cipé". A rózsákból bimbók és ágak ágaznak ki. A felső és alsó szélen piros láncöltés, mellette láncöltéssel huroksor. Térkitöltésnek négyszirmú kis virág, kacsok és hármas bimbók. A bimbók huroköltéssel vannak varrva és ezt egy láncöltéssor veszi körül. A két fiók 4 cm szélességben két összetoldott selyem bortnival van összedolgozva. Az alsó szélen 7 cm széles vert csipke, mely 2,5 cm magasságban a sarkaknál felfut. A felső széle kézzel visszaszegett. Az anyag jó állapotban van, a színek fakultak, a csipke eléggé rongyos.

Népi név: "lepedőfiók"

Lepedővég, kétrészes

Lepedővég, kétrészes. Lepedőfiók, cipés-madaras

Kétrészes lepedővég, díszlepedő hímzett vége. "Cipés" madaras mintájú. Angin vászon alapon piros és kék mosópamut hímzés. Technikája nyolcas (tört)öltés, láncöltés, száröltés, laposöltés, egyes láncszemekből zeg-zug vonalképzés. Mintája rózsás, madaras. 4 rózsa és mindkét szélen egymásnak háttal 4-4 madár. A madarak között kisebb rózsák, melyek kékkel vannak kontúrozva, és e rózsákból leveles ágak és három bimbó ágaznak ki. Térkitöltésnek kis tulipánok és csillagok. A két fiók egy 3 cm széles piros és kék beszövésű gyári betétszalaggal van összetoldva. A két fiók két szélén egy kék alapú, piros és fehér beszövésű gyári pamutszalaggal van beszegve. Az alsó szélen 7 cm széles gyári csipke, melybe láncöltéssel szívek és különböző ábrák vannak belevarrva. A csipke e két végén kissé felfelé halad. Az anyag jó állapotban van, azonban piszkos, a színek fakultak, a csipke több helyen beszakadt, kissé rozsdafoltos.

Népi név: "lepedőfiók"

Lepedővég, kétrészes. Lepedőfiók, cipés-madaras

Lepedővég, kétrészes. Lepedőfiók, cipés

Kétrészes lepedővég. "Cipés" mintával díszített "lepedőfiók", (két fiók), díszlepedő hímzett vége. Finom angin vászon alapon piros és kék mosópamut hímzés. Technikája nyolcas "törtöltés", laposöltés, száröltés, láncöltés. Mintája rózsás, "cipés". Középen négy nagy rózsa, melyből ágak és bimbók ágaznak ki. A széleken négy-négy pár "cipé", ezek között kisebb rózsák, melyekből ágak és bimbók ágaznak ki. Térkitöltésnek laposöltésből készült keresztek. A két szélen egy piros, felette egy kék láncöltés-sor, melynek kerek kiképzései egy kis virágot képeznek. A fiók külső végén két nagyobb és egy kisebb madár. A visszaszegésen láncöltéssel varrt zeg-zug vonal. A két fiók fehér előöltéssel van egymáshoz varrva. Az anyag jó állapotban van, mosott, a színek fakultak.

Népi név: "lepedőfiók"

Lepedővég, kétrészes. Lepedőfiók, cipés

Lepedővég

Lepedővég. Anyaga sárga vászon, szűcsselyem. Hímzésének technikája: hurkosöltés, törtöltés, láncöltés, laposöltés.

Lepedővég

Lepedővég

Szűcsselyem lepedővég, rajta hullámvonalban komponált rozetták és madarak. Sárga, piros, kék, zöld, lila színű. Kétrészes.

Lepedővég

Lepedővég, lepedőfiók

Lepedővég. Felső: cipés, madaras, alsó: cipés, rózsás. Sárga vászon, mosópamut, törtöltés, azaz nyolcasöltés. A hímzés alapanyaga angin vászon, melyen piros, kék mosópamut hímzés található. Technikája nyolcasöltés, azaz "törtöltés", száröltés, laposöltés, margitöltés. Az alsó rész mintája, a középen öt nagy rózsa, azaz rozetta, szélein öt-öt pár "cipe". A cipék között négylevelű virágok, melyekből tulipánok ágaznak ki, a nagy virágokból leveles ágak. A visszaszegése piros margitöltés, felette hurokszerűen száröltés, mely a hurokban laposöltéssé szélesedik. Térkitöltésnek nagyobb és kisebb levelek, bimbók és pontok, csillagok készültek. A felső részen három nagy bokor, melyek mindegyike egy-egy pár "cipé"-ből ágazik ki, a "cipe" motívumok esetleg virágcserép motívumból alakulhattak ki. A bokrok között egy-egy madár. A bokor két széles levélből, azaz "cserlevelekből", három rózsából, egy-egy tulipánból és leveles ágakból áll. Térkitöltésnek a madár motívumok felett egy-egy szív található, melyből bimbós, leveles ág nő ki, ezen kívül bimbók, csillagok, levelek vannak. Az alsó szél visszahajtásán kék margitöltés, felette hurokképzés-szerű száröltés, mely a hurokban több helyen laposöltéssé szélesedik ki. Minden ilyen hurokban egy kék pont.

Feltehetően a HOM_NT_53.715.67. leltári számon található lepedővég darabbal együtt egy-egy tárgy részeit képezhették a textilek. A két darab mintája és szerkesztése, motívumai teljesen megegyezőek, a két textil csak apró részletekben különbözik. A HOM_NT_53.715.66. számú textilen a felső lepedőfiók jobb oldali virágtövénél a kihajló tulipán alatt pontsorral díszített jobbra-balra hajló ágacska látható, mely a másik darabon nem található meg.

Népi név: "lepedőfiók"

Lepedővég, lepedőfiók

Lepedővég, lepedőfiók

Lepedővég. Felső: cipés, madaras, alsó: cipés, rózsás. Angin vászon alapon piros, fekete mosópamut hímzés. Technikája nyolcas "törtöltés", száröltés, laposöltés, margitöltés. A két alsó rész mintája, a középen öt nagy rózsa, szélein öt-öt pár "cipé". A "cipék" között négylevelű virágok, melyekből tulipánok ágaznak ki, a nagy virágokból leveles ágak. A visszaszegése piros margitöltés, felette hurokszerűen száröltés, mely a hurokban laposöltéssé szélesedik. Térkitöltésnek nagyobb és kisebb levelek, bimbók és pontok. A felső részen három nagy bokor, melyek mindegyike egy-egy pár "cipé"-ből ágazik ki. A bokrok között egy-egy madár. A bokor két széles levélből, három rózsából, tulipán és leveles ágakból áll. Térkitöltésnek egy szív, melyből bimbós, leveles ág nő ki, ezen kívül bimbók, csillagok, levelek. Az alsó szél visszahajtásán fekete margitöltés, felette hurokképzés-szerű száröltés, mely a hurokban több helyen laposöltéssé szélesedik ki. Minden ilyen hurokban egy fekete pont. Az anyag jó állapotban van, rozsdafoltos, a színek fakultak, a pamut kopott.

Feltehetően a HOM_NT_53.715.66. leltári számon található lepedővég darabbal együtt egy tárgy részeit képezhették a textilek eredetileg. A két darab mintája és szerkesztése, motívumai teljesen megegyezőek, a két textil csak apró részletekben különbözik. A HOM_NT_53.715.66. számú textilen a felső lepedőfiók jobb oldali virágtövénél a kihajló tulipán alatt pontsorral díszített jobbra-balra hajló ágacska látható, mely a másik darabon, azaz a HOM_NT_53.715.67. tárgyon nem ilyen variánsban található meg: a kihajló tulipán alatt egy-egy piros kis levélke található.

Népi név: "lepedőfiók"

Lepedővég, lepedőfiók

Lepedővég, lepedőfiók, kétrészes

Kétrészes lepedővég, lepedőfiók. Vékony pamutvászon alapon piros, sárga, két árnyalatú kék mosópamut hímzés. Technikája laposöltés, száröltés. Mintája két keskeny szélső és egy széles középcsík. A keskeny csíkokban félrózsák, bimbók, levelek, a középcsíkot a középen elhelyezett fordított virágú tulipánokból lefelé menő és alul kétoldalt forduló ág kétfelé osztja, az így keletkezett mezőben nagyvirágú georgina, félrózsa, tulipán, cserfarózsa, szív alakú futórózsa, ezek között ágak, levelek, bimbók töltik be a teret. A két szél géppel keskenyen vissza van varrva és rajta piros zeg-zug vonal átöltés. A két vég mintája azonos, a minta elhelyezése azonban fordított, de a tulipános ág mindkét fiókban lefelé fordított. A két fiók fehér agyonvarrással van összedolgozva. Az alsó szélen 11 cm széles cipós horgolású tarka csipke. A horgolópamut piros, tüdőszín, világoskék, sárga, zöld, a mintája a rendes piros, fehér négyzetek váltakozása, a szél kakastaréjos. A csipke az egyik végen 5 cm szélességben vissza van szegve. Az anyag néhol rozsdafoltos, stoppolt, a színek fakultak, a csipke nagyon fakult. Pamutvászon és mosópamut szövésével készült. Hímzés, laposöltéses díszítéssel. Megjegyzés: A tárgyról digitális tárgyfotó készült. - HOMN - 53.715.74.jpg - HOMN - 53.715.74-r.jpg Viszóczky Ilona muzeológus. 2009.09.29.

Népi név: "lepedőfiók"

Lepedővég, lepedőfiók, kétrészes

Lepedő

Szűcsselymes matyó lepedőfiók, díszlepedő hímzett része. Anginvászon alapon színes szűcsselyemmel készült. Körben színes jacquard-pántlikával szegték, alját réz rojt díszíti. A díszes lepedővég a 19. században kialakuló új stílusú matyó hímzés példája. A hímzett lepedővégek a kelengye kötelező tartozékai voltak, a lakodalom előtt, a menyasszony ágyának vitelekor az egész falu népe megcsodálhatta. A díszes lepedőket a tisztaszobában álló trónusos nyoszolyára, díszágyra terítették úgy, hogy az ágyterítő alól kilátsszon a hímzése. A legdíszesebb hímzett lepedő a tulajdonos halotti lepedőjeként is szolgált. (Fügedi Márta 1999, A Herman Ottó Múzeum műkincsei, 341. o. tárgyleírása nyomán)

Lepedő

Lepedővég, lepedőfiók

Sárga vászonra berliner gyapjúfonallal hímzett lepedővég. "Tört öltés", laposöltés. Népi név: "lepedőfiók".

Lepedővég, lepedőfiók