MúzeumDigitár

Close
Close
Herman Ottó Múzeum, Miskolc Néprajz - Pásztorművészet

Néprajz - Pásztorművészet

Pásztorkodáshoz köthető tárgyak, pásztorművészeti alkotások a miskolci Herman Ottó Múzeum Néprajzi Tárgyi Gyűjteményében. Pásztorcsanakok, tarisznyák, kulacsok, pásztorkészségek, borotvatokok, sótartók, pásztorbotok, balták-fokosok, juhászkampók, elsősorban Borsod-Abaúj-Zemplén megye és Északkelet-Magyarország területéről, a 19-20. századból.

[ 309 Objects ]

Fapohár, csanak

Fapohár, csanak. Egy darab topolyafából kifaragott, vájt, vésett, csiszolt remek. A csanak gömbölyű csészeformájú, fogója cikornyás, három bütykös S alak, alul bevésett, stilizált négylevelű lóhere, tetején stilizált kígyófejminta díszlik. A csanak fenekén mendegélő őz van kivésve, felette stilizált négylevelű lóhere, szár nélkül. Az alsó gyűrű és a fenék között csipkésen kifaragott vonal fut körben. A csanak szája kissé kifelé hajlik.
A fogón egykor vascsatos kis szíj volt becsatolva.

Használat módja: ivóedény.

Fapohár, csanak

Pásztorcsanak

Egy darab keményfából vájt, esztergályozott, lyukasztott, csiszolt pásztorcsanak. Csészéje oldalt szélesedő, szája felé kissé szűkülő szabályos kör alakú. A csésze közepén abroncsszerűen kiesztergált domborműves szalagminta fent, elöl apró gömbölyű bütyökkel. A fogója lapjával vízszintesen a csészén ülő íves trapézalak, egy lyukkal, melynél fogva a csanak felakasztható. A csésze fenekére esztergályosan körkörös dísz van rákarcolva. Tintaceruzával "Erdély" szó van ráírva.

Használat módja: ivóedény.

Pásztorcsanak

Pásztorcsanak

Pásztorcsanak. Egy darab keményfából faragott, vájt, vésett, csiszolt kézimunka. Csészéje elöl keskenyedő és kiöntőszerűen kiöblösödő, két oldalt és alul egy-egy tölgyfalevél van domborművesen kivésve, a levelek eredete karcolva. A fogótorkolat közelében jobbról-balról egy-egy makkminta látszik szépen, domborművesen kivésve, karcolva. A fogó rókaalakot ábrázol.

Használat módja: ivóedény.

Pásztorcsanak

Pásztorcsanak

Egy darab keményfából kifaragott pásztorcsanak. Csónak alakú, oldalán, fülén, fenekén karcolt tulipán, virág és levél motívumokkal díszítve. Füle végén kis lyuk. A csészén, a fül torkolata mellett két oldalt L D monogram és 1841-es évszám látható.

Használat módja: Vízivó edény, pásztorok és földművelő emberek még ma is használják, de már csak elvétve. A fülön levő lyukba szíjat vagy madzagot fűztek, ennél fogva vagy a tarisznyára vagy a tüszőre akasztották. (Kóris Kálmán leíró cédulája).

Pásztorcsanak

Ivókanál, csónakforma

Egy darab keményfából kivájt, faragott, csiszolt ivókanál. Csészéje elöl meredeken ívelt, hátul szélesedő csónakforma, feneke elöl-hátul hegyben végződő, a felső résztől bevágással üt el. Fogója kis ovális fül alakú, függőleges irányban megnyúlt, szélén egy hegyes bütyökkel. Oldalán "Jégbarlang" rákarcolás festve.
Fakult, barna színű. A csésze szélei csorbák.

Használat módja: ivóedény.

Ivókanál, csónakforma

Pásztorcsanak

Pásztorcsanak, mely egy darab topolyafából van kivágva, faragva, vésve és csiszolva. Csészéje lapos, csonka kúp alakú, alig ovális szájjal és talppal. Feneke lapos, de körös-körül abroncsforma szegély van rajta kivésve. Fogója szabálytalan kör alakú, felső íve a csészén felül emelkedik és rajta 6 sorban apró derékszögű háromszög alakú bevésett díszek vannak. A csészerész két oldalára ágas növényminta van rákarcolva.

Használat módja: ivóedény.

Pásztorcsanak

Ivókanál, csónakforma

Egy darab keményfából kivágott, vájt, vésett, csiszolt ivóedény. Csészéje csónakformára emlékeztet, elöl erősen keskenyedő és homorúan behajtott. A fogó torkolat felé eső felsőrésze fedettre van hagyva, hajtott ágas-bogas törzsből két stilizált kis fenyőfa minta nő ki, csillag alakú virággal és hármas bogyóval. Mindkét oldalán ágas-bogas törzsből stilizált csillag alakú virágok nőnek ki, bal oldalán díszes mintával, jobb oldalán körvonal mintával. A csésze orra a szegélyeken bevésett háromszög alakú fogakkal díszített, a fenékrész pedig körös-körül bevésett cakkos farkasfog mintákkal van ellátva. A fogó mendegélő állat alakra emlékeztető négylábú, függőlegesen elnyúlt, hullámos hátú, elöl kettős fej formával ellátott hidacska. A fogón sárgaréz csatos szíj van, melyet kis csontgyűrű fog össze.

Használat módja: ivóedény.

Ivókanál, csónakforma

Pásztorcsanak

Egy darab keményfából kifaragott, vájt, vésett, áttört, karcolt és csiszolt pásztorcsanak. Csészéje nagyjából ovális csonka kúp alakú, fogója hurokban megcsavart kígyónyakon felkantározott lófej. A csésze bal oldalán "S I", jobb oldalán "N N" van véséssel kidomborítva. Fenekére rákarcolva 1932-es évszám. A nyél torkolatánál kissé repedt.

Használat módja: ivóedény.

Pásztorcsanak

Pásztorcsanak

Egy darab keményfából kifaragott, áttört, lyukasztott, csiszolt pásztorcsanak. Csészéje nagyjából csonka kúp alakú, előre néző felén kissé ferdén megdőlve. Fogója négyküllős kis fakerék, melynek agya át van fúrva. A csésze szája és talpa ovális alakú.

Használat módja: ivóedény.

Pásztorcsanak

Pásztorcsanak

Keményfából egész darabban kifaragott, vájt, vésett, karcolt, csiszolt pásztorcsanak. Csészéje fából készült szedőkanál öblére emlékeztet. A nyél torkolatától számítva ferdén felfelé öblösödő feneke, gyengén ovális formára lelapított nyele kettős rácsozatú, cikornyás karajokkal kifaragva, végén egy hullámos és egy egyenes, aránylag hosszú, vékony bütyökkel. A csésze fenekére stilizált ágas-bogas virágminta van rákarcolva, s ezt a mintát fogazatos, cakkos, vésett koszorú veszi körül.

Használat módja: ivócsanak, ivóedény.

Pásztorcsanak

Pásztorcsanak

Pásztorcsanak. Egy darab keményfából van kivágva, kifaragva, vésve, karcolva és csiszolva. Csészéje fakanál formában kivájt, ferdén felfelé öblösödő, feneke aránylag kicsi méretben van lelapítva. Fogója aránylag nagy, ferdén felfelé nyúló, ovális alakú nagy lyukkal, V alakú berovásokkal és bekarcolásokkal.

Használat módja: ivóedény.

Pásztorcsanak

Pásztorcsanak

Kemény tölgyfából kivágott, faragott, lyukasztott, csiszolt pásztorcsanak. Fogójával egy darabban lett kiképezve. Alakja felfelé nyíló csonka kúp. Fogója nagyjából álló téglalap alakú kis fül, mely felül V alakban van beforrasztva, alul karéjosan kivájva, melynél fogva felakasztható, kis zsinórt, vagy szíjat fűznek bele.

Használat módja: ivóedény.

Pásztorcsanak

Pásztorcsanak

Egy darab keményfából kifaragott, vájt, vésett, csiszolt pásztorcsanak. Csészéje oldalt szélesedő. Szája felé gyengén öblösödő. Szája szabályosan kör alakú, feneke ovális. Fogója kettős fülforma, felül 2 db hármas kis bütyökkel. A fogó vonalai enyhén karéjozottak. A csésze fenekét három darab körkörös ovális formájú bevésés díszíti. A csésze bal oldalán PXJ jel van bekarcolva.

Használat módja: ivóedény.

Pásztorcsanak

Pásztorcsanak

Egy darab keményfából kivájt, faragott, vésett, csiszolt pásztorcsanak. Csészéje magas, ovális keresztmetszetű, felfelé nyíló csonka gúla alakú. Domborműves kivéséssel vadász-, pásztorjelenetet ábrázol. A vadász puskát tart a kezében, kutyája egy kis malacot tart a szájában, velük szemben áll négy disznó két sorban, utánuk egymás felett álló és ülő kutyák. Ezt a sorozatot egy csizmás kondás zárja le, vállán, csípőjén tarisznyával, kezében pásztorbottal. A keretet a csésze alsó és felső szegélyének fogazatos kivésése szolgáltatja. A csésze feneke domborművesen kivésve, igen sokágú csillag minta díszlik rajta. A csanak füle magas, nagyjából egy 7-es számjegyre emlékeztető formában van kifaragva, áttörve. Alsó harmadán két kis karika van áttörve, egy-egy kis lakat fityeg rajtuk.

Használat módja: ivóedény.

Pásztorcsanak

Pásztor ivópohár

Egy darab keményfából kifaragott, vájt, vésett, áttört, csiszolt pásztor ivópohár. Csészéje függőleges hordó alakú. Keresztmetszete inkább kör. Feneke felé alig ovális. Alsó és felső szegélyén, valamint középütt körben kettős hullámos rákarcolt és választóvízzel rögzített vonalakkal. Máshol pontocskákkal és kockás sávokkal díszített. A fenekére egy, a szegélyen bekarcolt körülbelül koncentrikus egész, fél és háromnegyed körös minták vannak rákarcolva, közepében pontocskákkal. A csanak fogója lapjával függőlegesen elhelyezhető, alul-felül karéjosan kifaragott, fekvő téglalap kiterjedésű fül, melynek a torkolat közepében kifaragott és áttört négyzet alakú ablaka van, egyenesen bekarcolt szegélyekkel. A fogót rákarcolt és választóvízzel rögzített koncentrikus egész, fél, háromnegyed kör minták és a fül vége felé egyenes hármas vonalak mentén többszörös hullámvonalak díszítik.

Használat módja: ivóedény.

Pásztor ivópohár

Pásztor ivópohár

Három darab keményfából kivájt, faragott, vésett, karcolt és áttört pásztor ivópohár. A csésze magas, felfelé nyíló csonka kúp alakú, felső szegélyén apró becsipkézésekkel van díszítve, alul puhafával befenekelve és a fenék szegélye rézlemezzel van összefogva. A rézlemez egyúttal rögzíti az ivópohár fogóját is, amely koronás fejű sárkányalakot ábrázol. A sárkányfő magasan a csésze fölé néz. A fogó egyébként bevésett ágas, folyókás, leveles mintákkal van díszítve. A csészére úgy van ráerősítve, hogy a csésze felső szegélyére bevágással illesztődik, érintkezésének mentén a csésze vájolatában fekszik és alul a rézlemez rögzíti. A fogón felül két kisebb és alul egy nagyobb ablak van áttörve. Az ablakok felső vonala középen kis köríves. A fogónak alul három kis nyúlványa van, melyek lábakra emlékeztetnek.

Használat módja: ivóedény.

Pásztor ivópohár

Pásztor ivópohár

Négy farészből kivájt, faragott, vésett, áttört, csiszolt, hajtott és szegelt pásztor ivópohár. A csésze magas, felfelé nyíló csonka kúp alakú, alul vastag puhafa lemezzel befenekelt. Fogója koronás pávafejet ábrázol, mely magasan kinyúlva a csészébe tekint. A pávafej magas, függőleges trapézmintában folytatódik, melyen két kis félíves, függőleges téglalap alakú ablak van áttörve. A fogót bevésett, ágas, szem alakú és kis háromszög alakú motívumok díszítik. A felső végén kis kettős piramis alakú bütyök díszlik. A fogó a csészére felül bevéséssel, alul a csésze fenekére ráhajtott kis faabronccsal és a csészének az érintkezés mentén való bevágásával van odaerősítve.
Az ivóedény az egyik oldalán függőlegesen elhasadt.

Használat módja: ivóedény.

Pásztor ivópohár

Pásztor ivópohár

Négy farészből kivájt, faragott, vésett, áttört, csiszolt, hajtott és szögelt pásztor ivópohár. A csésze magas, felfelé nyíló csonka kúp alakú, alul vastag puhafa lemezzel befenekelt. Fogója díszes, oszlopos ablakokon ülő emberalakot ábrázol. A fogónak felül három kis félköríves és alul egy nagyobb ovális ablaka, továbbá hátul három gömbölyű oszlopa van. A fogót bevésett fogazatos minták díszítik. A csészére felül bevágással, alul a csésze fenekére ráhajtott kis faabronccsal van a fogó erősítve. A faabroncs szögezve van a csészére.

Használat módja: ivóedény.

Pásztor ivópohár

Pásztor ivópohár

Pásztor ivópohár. Három farészből kivájt, faragott, vésett, áttört, csiszolt, és sárgaréz szegeccsel hajtott és szegelt. A csésze magas, felfelé nyíló csonka kúp alakú, alja vastag puhafa lemezzel befenekelt. Fogója stilizált sárkányfej, melynek ívesen behajtott nyaka alul ablakos farokban végződik. Az áttört ablakdísz álló téglalap alakú, felül félkör ívvel. A rávésett díszítések fő motivikája: folyókás szárú levelek, ezenkívül az ablak alatt bekeretezett két-két, átlósan elhelyezett, dőlt kereszt. A fogó a csészére felül bevágással, alul a csészefenékre ráhajtott faabronccsal, továbbá az érintkezés mentén a csésze bevágásával van ráerősítve. A faabroncsot szög rögzíti.

Használat módja: ivóedény.

Pásztor ivópohár

Paprika-sótartó

Juhar-jávorfából kivágott, faragott, vésett, karcolt, csapolt, üvegcseréppel simított díszes munka. Kétosztatú. Rekeszei csészealakúak, elfordítható fedőkkel. Fogója stilizált kakasfigura.

Megrendelésre készített faragás, pásztormunka.

Paprika-sótartó

Pásztor ivópohár

Pásztor ivópohár. Négy farészből kivájt, faragott, vésett, áttört, csiszolt, hajtott, szögelt. Csészéje magas, felfelé nyíló csonka kúp alakú, felső szegélye gyengén csipkézett, alsó szegélye vastag puhafa lemezzel befenekelt. Fogója koronás lófejminta, nyaka mögött stilizált farokkal, a fogó teste ablakosan áttört, függőleges téglalap alakú mintában folytatódik, melynek alján négy kis oszlop sorakozik lábak módjára egymás mögött. Az ablak függőlegesen elnyúló, felül íves, egyébként egyenes vonalú. A fogó rávésett díszítésének fő motívumai mindkét lapon három-három darab hosszú szárú, töviskés minta, ezenkívül levélalakok. A fogó a csészére felül bevágással, alul a csészefenékre ráhajtott sárgaréz abronccsal, továbbá az érintkezés mentén hosszában a csésze bevágásával van ráerősítve. A csésze belül kissé repedt.

Használat módja: ivóedény.

Pásztor ivópohár

Pásztor ivópohár

Pásztor ivópohár. Három darab keményfából kivájt, faragott, vésett, áttört, csiszolt és sárgaréz lemezzel pántolt. A csésze magas, felfelé öblösödő csonka kúp alakú, felső szegélye gyengén csipkézett. Alsó szegélye vastag puhafa lemezzel van befenekelve. Fogója koronás fejű madár, melynek szemei foncsorozott üvegből vannak. Rávésett díszítésének fő motivikája: körös körül farkasfogak kettős sorokban, továbbá ötös mértani levélcsokor. A fogó a csészére felül bevágással, alul a csésze fenekére sárgaréz lemezzel és a csészének az érintkezés mentén való bevágásával van odaerősítve. Erősen szúette.

Használat módja: ivóedény.

Pásztor ivópohár

Pásztor ivópohár

Pásztor ivópohár. Négy darab keményfából kivájt, faragott, vésett, áttört, csiszolt és pántolt. A csésze magas, felfelé szélesedő csonka kúp alakú. Alsó szegélye vastag puhafa lemezzel be van fenekelve. Fogója felül íves ajtószárnyra emlékeztető. Felső ablaka stilizált szívalakra van áttörve, alsó ablaka függőlegesen elnyúlt, alul-felül íves, jobbról-balról gyengén bekaréjozott. A fogó tetején egy kis piramis alakú bütyök díszlik, legalul van egy kigörbülő lába. A fogó a csészére fönt bevágással, alul a csészefenékre ráhajtott faabronccsal, s a csésze oldalának a fogó felől eszközölt bevájolásával van ráerősítve.

Használat módja: ivóedény.

Pásztor ivópohár

Pásztor ivópohár

Pásztor ivópohár. Négy darab keményfából vájt, faragott, vésett, hajlított, csiszolt. A csészéje magas, felfelé szélesedő csonka kúp alakú. Alsó szegélye vastag puhafa lemezzel be van fenekelve. Felső szegélye enyhén csipkézett. Fogója koronás sárkányalak, melynek teste ajtó formában folytatódik, ennek közepe áttört ablak, teteje ívelt. A fogó alja két lábban, és külső oldala felül-alul egy-egy hegyes bütyökben végződik. A fogón látható bevésett díszítések fő motívumai: leveles folyókák és az ablak áttörése alatt bekeretezett kettős dőlt kereszt (2-2 db). A fogó a csészére felül bevágással, alul a csésze fenekére ráhajtott faabronccsal, s a csésze oldalának a fogó felől eszközölt bevájolásával van ráerősítve. A csésze repedt, a fogó bevágása hiányos.

Használat módja: ivóedény.

Pásztor ivópohár