MúzeumDigitár

Close
Close
Herman Ottó Múzeum, Miskolc Néprajzi Tár - Gyermekjátékok

Néprajzi Tár - Gyermekjátékok

Gyermekjátékok a Néprajzi Tárgyi Gyűjteményből.

[ 23 Objects ]

Mária-képtartó (gyermekjáték)

Nagy termésű dió kétfelé hasítva, kibelezve. Egyik héj ablakosan ki van vágva, a két héj közt Szűz Mária képe, alul csipkeszegéllyel. A fél dióhéjak össze vannak ragasztva. Kopott, széteső.

Használat módja: Gyermekjáték.

Mária-képtartó (gyermekjáték)

Fűzfakürt

Fűzfakürt: lehántott (gyűvesztett) fiatal fűzfakéreg, ferdén vágott csigavonalas hosszú csíkja összepederve, tövisekkel rögzítve. A kürt szájrészébe vékony fűzvesszőhaj, ú.n. "bikafingó" van illesztve. Repedezett.

Használat módja: Gyerekek szoktak kürtölgetni vele.

Fűzfakürt

Szánka, gyermekjáték

Hársfából kifaragott apró gyermekjáték,kis szánkó. Az aránylag magas talpakat három kis keresztrudacska köti össze becsapolva. A keresztrudacskákba van fonva hosszanti irányban 15 db kis hántolatlan szár, ez adja a szán ülőkéjét.

Használat módja: Gyermekjáték.

Szánka, gyermekjáték

Kis furulya

Jávorfából vágott, faragott, 3 lyukú kis furulya, 6 mezőben vésett díszítéssel. Gyermekjáték.

Kis furulya

Vízipuska

Vízipuska: gyermekjáték, mely szivattyúszerűen működik, locsolkodásra használták. Könnyen megmunkálható puhafából, gyakran bodzából készítették, egyszerű faragó eszközökkel (kétnyelű vonókéssel, faragókéssel, cigányfúróval).

Vízipuska

Labdaütő "mancsozó" fa csörgős

Mancsozó bot, a "mancsozás" nevű népi labdajáték ütője. A gazdagon díszített mancsozó botok a lányoknak adott szerelmi ajándékok voltak, erre utal a ráírt név is.
Keményfából készített hosszú csonkakúp. Faragott, vésett, karcolt, választóvízzel festett, berakott rézbetűkkel díszített. Hat darab geometrikus elemekből álló gyűrűs díszítése hat fontosabb szakaszra bontja a tárgy felületét. Az alsó, középső és felső gyűrűs díszítésekben 2-2 gyűrű kígyóhátas motívumú. Az alsó szakaszon sárgaréz berakással olvasható: "ARANYOSI ISTVÁN", hullámos vonalvezetésű mintával. A többi szakaszon - a markolat kivételével - körbefutó naturális motívumú minták láthatók. A markolati szakaszon egy százszorszépből és tulipánból álló stilizált virágminta látható felnyúlva. Színezése: piros és zöld festék és választóvíz. Az ütő belsejében csörgő kavicskák vannak, melyeket a vastagabbik vég közepében lévő kis fadugó zár el. Szúette.

Használat módja: Serdültebb fiatalság játékszere.

Labdaütő "mancsozó" fa csörgős

Labdaütő "mancsozó" fa

Használat módja: Faragással készült, népi ladbajáték (mancsozás) díszes ütőfája.

Keményfából készült csonkakúp, faragott, vésett, karcolt, választóvízzel festett. Négy, geometrikus elemekből álló gyűrűs díszítése három, motívumokkal dúsan díszített mezőre bontja a tárgy felületét. Az alsó és felső mezőben hullámosan haladó leveles motívum hullámaiban rózsák láthatók, míg a középső mezőben egymással össze nem függő virágdíszítések vannak. A csonkakúp tetejétől négyszögletes bevágás látható, mellette körbe a kúp köpenyén leveles tulipán (3 db) adja a díszítést. Színezése választóvízzel történt. A gyűrűs díszítésekben 2-2 gyűrű farkasfogazással készült, kígyóhátas díszítés.

Labdaütő "mancsozó" fa

Labdaütő bot "laptaütő" csörgős

Mancsozó bot, a "mancsozás" nevű népi labdajáték ütője. A gazdagon díszített mancsozóbotok a lányoknak adott szerelemi ajándékok voltak. Keményfából készült hosszas csonkakúp. Karcolással, faragással, véséssel, ólmozással van díszítve. Nyolc sor gyűrűfogazat nyolc szakaszra osztja, melyeken részint mértani, részint naturális elemekből összetett díszítések futnak körül. Markolati szakasza üres, de ennek legvége karéjosan be van faragva. Az ütőbot szélesebbik végének ólmozott díszítése 5 db fogas félkör s maga a lezárórész teljes fogaskör. A bot belében apró kavicsokból álló csörgő van, elzárva egy foncsorozott üvegvégű betéttel a bot vastagabbik végén. Szúette.

Használat módja: Serdültebb fiatalság játékszere.

Labdaütő bot "laptaütő" csörgős

Szánka, gyermekjáték

Kis méretű szánkó, használhatták lábra kötözve korcsolyaként is. Talpa két megvasalt keményfából készült. A két talpfa elől ívesre faragott, alul vastag vashuzallal lett megvasalva. A huzalok a talpfa elején és hátulján fel vannak hajtva és szeggel vannak ráerősítve. A talpfák tetejére, keresztbe 3 kis ülőlécet szegeltek, ezeket puhafából fűrészelték, faragták. A baloldali talpfa külső oldalára sötétzöld festékkel egy név (nehezen kivehető) és ÁROKTŐ felirat olvasható.

Használat módja: játék, gyermekek téli sporteszköze.

Szánka, gyermekjáték

Szánka

Szánkó, kicsi. Keményfa bot, vasalt talppal. Kemény- és puhafából fűrészelt, faragott, vasalt, szegelt, igen kisméretű gyermek sporteszköz. Két talpfája elöl kissé felfelé van faragva, vastag vashuzallal megvasalva. A huzalok a talp alján futnak, elöl és hátul fel vannak hajtva a talpra, továbbá U szögekkel fel vannak erősítve. A talpakat felül keresztben 3 kis ülőfaléc köti össze, rászegezve. Szúette.

Használat módja: Gyermek téli sporteszköze.

Szánka

Kereplő kicsi (játékszer)

Használat módja: gyermekjáték. A nyelet megfogva pörgető mozdulattal, erős kereplő hangot csaltak ki belőle.
Puhafából vágott, faragott, lyukasztott játék kereplő. Hét darabból áll. Gerince hengerded, hosszant hornyoltan, párhuzamosan vésett, majd vékonyabb, simább nyélben végződik. Két kis oldalléce szánkótalp formájú, mintegy keretet alkot. Mindkét oldalléc egymással szemben három helyen átfúrva. A furatokon átfut a gerinc kisebb és nyeles vége. Továbbá a gerinccel párhuzamosan közel és távolabb 1-1 hosszú falapocska. E lapocskákra merőlegesen, a lapocskák áttört részein két rugalmas, vékony facsík van átbújtatva, s 1-1 végükkel a gerinchez feszesen illesztve.

Kereplő kicsi (játékszer)

Szekér csikója, gyermekjáték

A HOM_NT_53.1564.1. számú játék szekér csikója, amit madzaggal kötöttek a szekér elé. Anyaga nagyobb háziállat (valószínűleg ló) ujjperce, kifőzve, lecsiszolva.

Használat módja: Gyermekjáték.

Szekér csikója, gyermekjáték

Szekér, gyermekjáték

Puhafából faragott, szegelt, drótozott játék szekér. Puhafarudacskákból van összeállítva, két kisebb, két nagyobb tömör kerékkel. A rudalló rész orgonavesszőből van elfaragva, szegelve, drótozva.

HOM_NT_53.1564.1.2. leltári számú csont lovacska egészíti ki.

Használat módja: Gyermekjáték.

Szekér, gyermekjáték

Evezős csónakban, gyermekjáték

Evezős csónakban: Kukoricaszárból vágott, faragott emberalak csónakkal, evezővel.

Használat módja: Gyermekjáték.

Evezős csónakban, gyermekjáték

Szekérmakett

Szétszedhető szekérmakett, gyermekjáték. Puhafa, alumínium drót és alumínium lemez alkatrészekből készült játékszer. Hagyományos "lőcsös szekér" (parasztszekér) kettes ökörjárommal, két ökröcskével.

Szekérmakett

Teherautó, gyermekjáték

Fából készült gyermekjáték, négy tömör kerékkel, nyitott platóval. A teherautó zöldre volt festve és pirossal volt díszítve, lámpái fehérek voltak, oldalán felirat: "TEHER FUVAR NV". Első ütközőjének közepén egy fém akasztó van, amire madzagot, vékonyabb kötelet kötöttek, hogy húzható legyen.

Teherautó, gyermekjáték

Sajtár (zsejtár), gyermekjáték

Gyermekjáték céljára készült makett, kis méretű fejőedény. Puhafából faragott sajtár (zsejtár). Lakkozott, alumínium abronccsal összefogott, egyfülű, dongás szerkezetű faedény.
Az alkotó Szűcs Sándor szendrői bányász, aki saját kedvtelésére elkészítette a paraszti gazdálkodás leggyakoribb eszközeinek gyermekjáték méretű kicsinyített másait.

Sajtár (zsejtár), gyermekjáték

Szekér, gyermekjáték

Puhafából faragott, alumínium vasalattal ellátott, bőrdarabokkal kiegészített, kis, zöld színű parasztszekér. Gyermekjáték. Használat módja: Az alkotó saját kedvtelésére készítette.

Szekér, gyermekjáték

Szekér, gyermekjáték

Puhafából faragott, alumínium és rézdrót vasalatokkal ellátott, részben lakkozott kis parasztszekér. Gyermekjáték. Használat módja: Az alkotó saját kedvtelésére készítette.

Szekér, gyermekjáték

Kocsi, gyermekjáték

Puhafából, furnérlemezből, alumínium és bőrdarabokból szögekkel összeállított, négykerekű zöld kocsi vagy kordé, gyermekjáték. A műanyag kerekek nem azonos méretűek és formájúak, egy eltér a másik háromtól. A tárgy jobb oldalán, egy sárgára festett lapon olvasható a készítő neve: Szűcs Sándor.

Használat módja: Az alkotó saját kedvtelésére készítette.

Kocsi, gyermekjáték

Kocsi, gyermekjáték

Puhafából és furnérlemezből összeszögelt, kékre festett, fakerekű kis kocsi. Gyermekjáték, a modern gumikerekes lovaskocsik makettje. Használat módja: Az alkotó saját kedvtelésére készítette.

Kocsi, gyermekjáték

Kordé, gyermekjáték

Puhafából és furnérlemezből összeállított, alumínium és fém alkatrészekkel kiegészített, két műanyag kerekű kordé. Gyermekjáték. Használat módja: Az alkotó saját kedvtelésére készítette.

Kordé, gyermekjáték

Szán, gyermekjáték

Puhafából és furnérlemezből összeszögelt, részben lakkozott, kis kétlovas szán. Gyermekjáték, makett, az eredeti közlekedési eszköz kicsinyített mása. Használat módja: Az alkotó saját kedvtelésére készítette.

Szán, gyermekjáték