MúzeumDigitár

Close
Close
Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum Kereskedelemtörténeti tárgyi gyűjtemény (KT)

Collection: Kereskedelemtörténeti tárgyi gyűjtemény (KT) ( Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum )

About the collection

A közel 27.000 tárgyat magába foglaló gyűjtemény a kereskedelemtörténeti kutatás jelentős forrása, alkalmas a múlt kereskedelmi tevékenységének sokoldalú bemutatására, megjelenítésére. Arculatát a szakmuzeológiai szemlélet alakította ki. A meghatározó kereskedelmi tevékenységekhez tartozó tárgyak alkotnak egy-egy gyűjteménycsoportot ágazati / élelmiszer, iparcikk, háztartási-vegyipari/ megoszlásban. Az időhatár folyamatosan közelít napjaink felé.
A gyűjtemény szerkezete a következő:
1. Cégérek, cégtáblák
2. Üzletberendezések
3. Felszerelések és munkaeszközök
4. Mérőeszközök
5. Áru és csomagolás
6. Áruminták
7. Reklámtárgyak
8. Kereskedelmi adminisztráció
9. Vásározás
10. Kereskedelmi szakoktatás
11. Emléktárgyak
1. Cégérek, cégtáblák
Kicsiny, de jelentős része a gyűjteménynek: "aranyásó" cégér egy tolnai vaskereskedésből, "fekete kutya" egy pesti drogériából és egy miskolci fűszerüzletből, "menyasszony" egy váci kelengyeboltból.
A cégtáblákon nyomon követhető azok változatai a portáltábláktól a betűkből kirakott cégfeliratokig.
2. Üzletberendezések
A kereskedelmi tevékenység legfontosabb és látható színtere a bolt volt. Gyűjteményünkben a fűszer-és vegyeskereskedések berendezéseié a nagyobb arány. Az iparcikk-kereskedelmet divatáruüzlet, rövidáruüzlet és cipőüzlet bútorzatai, ill. részletei képviselik. Egyedülálló a jászberényi vaskereskedés pultja /l9. század vége/ a vásárló félé néző oldalán lévő 135 árumintával felszerelt fiókocskájával. Iparművészeti értékkel is bír a Stühmer édességbolt 1879-ben, a Salamander cipőbolt 1913-ban készült bútorzata. Játékfűszerboltunk a 19-20. század fordulójáról különlegességnek számít.
3. Felszerelések és munkaeszközök
Ide tartoznak a tároló, sokszor reklámcélt is szolgáló szekrénykék és a különféle tartályok, bödönök, fazekak, sajttálak és búrák, hordók, kosarak, kirakati tálak, állványok stb. Speciális bolti munkaeszközök: pénztárgépek, kávépörkölők, darálók és vágószerkezetek, adagolók, kimérő kanalak és lapátok, zsinegtekercselők, plombálók, szállító eszközök stb.
Különleges helyet foglal el ebben a csoportban az 1900 körül készült Stollwerck csokoládé-automata. A benzintöltő és a cigaretta-automata a közelmúlt műtárgyai.
4. Mérőeszközök
A kereskedelmi tevékenység elmaradhatatlan tárgyi kísérői. Első csoportjába tartoznak a tízes számrendszeren alapuló méterrendszer bevezetése előtti font és lat beosztású mérlegek és súlyok, a gabonamérők. Az 1875 után készült mérőeszközöket nyitott és zárt pulti egyensúlymérlegek különböző típusai, húzós mérlegek, gyorsmérlegek, űrmércék és fokolók képviselik. Külön csoportot képeznek a gabona-fajsúlymérő készletek. A legkorábbit 1861-ben hitelesítették.
5. Áruk és csomagolások
A legnagyobb és legváltozatosabb, egyenletesen bővülő, az 1900-as évektől napjainkig szélesedő gyűjteménycsoport. Tárgyai gyári termékek, köznapi tárgyak, tömegcikkek. Az árucikkek körében teljességre nem törekszünk, szakmánként a tipikust gyűjtjük, elsősorban azokat, amelyeken cégjelzés vagy címke található.
Változatos a csomagolóanyagok, az árudobozok / teás, kakaós, bonbonos, kekszes, cukorkás, cigarettás, divatárus, rövidárus, szappanos, cipőkrémes stb./ és a palackok / boros, sörös, pezsgős, tejes, illatszeres stb./ gyűjteménye. Különösen értékesek azok a példányok, amelyeken védjegy is van.
6. Áruminták
A textilkereskedelem damaszt és szövet mintakönyvei, mintalapjai, a vasas szakma mintatáblái /bútorveretek, sodronyszövetek, apró vasáruk/, papírminták, illatszeres mintadobozok, festékminták stb. alkotják e gyűjteménycsoportot.
7. Reklámtárgyak
Anyagát az ötletgazdagság, sokszor esztétikai igényesség is jellemzi. Ide tartoznak az üzletekben elhelyezett, gyártóktól kapott reklámeszközök, valamint a vársárláshoz "mellékelt" ajándéktárgyak. A boltokat díszítő, különböző árucikket reklámozó zománcozott vas, festett üveg, vagy papírkartonra nyomott reklámtáblák közül több mint háromszáz darab maradt ránk, zömmel az 1930-as évekből. Gipszből, papírmasséból készült reklámfigurák egészítik ki e gyűjteményrészt.
Az ajándéktárgyak általában használati tárgyak: legyezők, tükrök, naptárak, órák, poharak, csészék, teás- és kávéskannák, hamutartók, írószerek, stb. Kiemelésre méltó az a festett üvegpohár, amely az 1903-ban leégett Párisi Nagy Áruház homlokzatát ábrázolja.
8. Kereskedelmi adminisztráció
Kereskedőirodából származó tárgyakat tartalmaz: íróasztal, könyvelési rendszer, számlacsipesz, pénzeskazetta. A pecsétnyomó- és bélyegzőgyűjtemény több mint ötszáz darabos.
9. Vásározás
A vásározás szorosan kereskedelmi mozzanatával kapcsolatos emlékeit /vásári sátor, vásározó láda/ gyűjtjük. A vásári portékák, mint például a fazekasáruk, a néprajz gyűjtőköre. Csak néhány tipikus darab került gyűjteményünkbe, mint az "engem vegyél meg Sára" feliratos korsó.
10. Kereskedelmi szakoktatás
Az 1974-ben rendezett Kereskedelmi Szakoktatási Kiállítást megelőző, az utódintézményekben folytatott célgyűjtés során önállósult gyűjteménycsoport. Az egykori Debreceni Kereskedelmi Akadémia megmaradt áruismereti gyűjteménye /fémminták, bőr, gubacs, gyapjú, gyapot, különféle magvak, őrlemények, tésztafélék, sörgyártás alapanyagai, illóolajok, festékek, lakkok stb./ közel 400 darabot számlál.
11. Emléktárgyak
Emléktáblák, zászlók, díszdobozok, serlegek, dísztárgyak, amelyek kereskedőcégek, kereskedelmi egyesülések, szövetkezetek jubileumára, nagyobb események /pl. millenniumi kiállítás/ emlékére készültek. Ilyen az a fedelén Mercurius alakjával díszített ezüstdoboz, melyet a Budapesti Kis- és középkereskedők Takarék és Kölcsönszövetkezete ajándékozott igazgatójának 1904-ben munkásságának negyedszázados jubileuma alkalmából.
Gyűjteménykezelő: Török Róbert muzeológus
A gyűjtemény részlegesen kutatható, előzetes bejelentkezés alapján.

Objects