MúzeumDigitár

Close
Close
Rippl-Rónai Múzeum Könyvgyűjtemény

Collection: Könyvgyűjtemény ( Rippl-Rónai Múzeum )

About the collection

A Rippl-Rónai Múzeum Könyvgyűjteménye, mint nyilvános tudományos múzeumi szakkönyvtár célja, hogy minden olvasóját, de kiemelten a múzeum munkatársait, a társintézmények kutatóit, az egyetemi hallgatókat, a diákokat, Kaposvár és Somogy megye lakosságát segítse a tanulásban és a kutatásban.

A múzeumi könyvtár fő gyűjtőkörébe tartoznak a helytörténeti dokumentumok (Somogy megye és Kaposvár város történetéhez kapcsolódó kiadványok, illetve az itt alkotók könyvei és az itt élőkről szóló egyéb dokumentumok), a természettudomány, a néprajztudomány, a régészet, a művészettörténet, a történettudomány és segédtudományai, melyek esetében természetesen törekszik beszerezni egyaránt az országos és külföldi irodalmat cserekapcsolatok keretében, illetve vásárlás, ajándékozás révén.


Könyvtárhasználat

A könyvtár használata ingyenes. A múzeum könyvtára nem kölcsönző könyvtár, az olvasók számára helyben olvasást és internet használatot biztosít. A könyvtár az olvasó kérésére a könyvtári dokumentumok részleteiről fénymásolatot készít (anyagi ellenszolgáltatás fejében) a szerzői jogvédelem figyelembevételével. Jelenleg a gyűjtemény digitális adatbázisa 26500 kiadványt tartalmaz.

A könyvtár kedden és csütörtökön 9 órától 15 óráig tart nyitva.


Könyvtártörténet

Az 1877-ben megalakult Somogyvármegyei Régészeti és Történelmi Társulat 1877-ben már 150 kötet könyvvel rendelkezett. Utóda a Somogymegyei Múzeum Egyesület 1909-től működött és elnöke, Gönczi Ferenc a könyvgyűjtemény gyarapodásáért felhívással fordult a könyvkiadókhoz, hogy új kiadású könyveikből 1-1 példányt ajándékozzanak a múzeumnak. Gyarapodott a könyvtár hagyatékokból és egyéb ajándékokból is, így a múzeumalapító igazgató többek között 363 könyvet gyűjtött össze. 1971-től beszélhetünk szakszerű szerzeményezésről, ami vásárlásból, ajándékból és a múzeumi kiadványcseréből (hazai partner 88, külföldi partner 41) származó köteteket jelent a könyvtár gyűjtőkörének megfelelően. A 2018-ban revíziózott állomány 25%-a idegen nyelvű kiadvány, mely évi 300-500 kötettel gyarapodik.

Objects