MúzeumDigitár

Close
Close
Herman Ottó Múzeum, Miskolc Néprajzi Adattár

Collection: Néprajzi Adattár ( Herman Ottó Múzeum, Miskolc )

About the collection

Kiegészítő segédgyűjtemény, amelyben dokumentumok találhatók: szöveges néprajzi adatok, gyűjtések, terepnaplók és feljegyzések, cédulák, rajzok és fényképek. 1961-től kezdődően az Istvánffy Gyula Honismereti Gyűjtőpályázat valamennyi néprajzi pályaműve is az adattár gyűjteményét gazdagítja. A múzeumban dolgozó egykori néprajzos kollégák (Bodgál Ferenc, Lajos Árpád és Szabadfalvi József) személyes tudományos hagyatéka is az anyag szerves részét képezi. Külön egységet alkot az adattárban a földrajzi névanyag, amely a gyűjtőcédulák mellett a kül- és belterület kataszteri térképeinek másolatait is településenként tartalmazza.

This collection is part of

Néprajzi Tár [0]

Objects