MúzeumDigitár

Close
Close
Kismarosi Sváb Muzeális Gyűjtemény Oktatás és iskolatörténet

Collection: Oktatás és iskolatörténet ( Kismarosi Sváb Muzeális Gyűjtemény )

About the collection

Kismaros lakossága sokáig zárt etnikumot alkotott, nem keveredett más nemzetiségekkel. A XX. század elejéig megőrizték német anyanyelvüket. Az iskolában a tanítás két nyelven folyt, magyarul és németül. Vilcsek Gyula kántortanító nevéhez fűződik a falu elmagyarosítása. Vilcsek Gyulát Salamon Imre, majd Riener Rezső kántortanító követte a katedrán. A kiállított tárgyak között találunk régi tankönyveket, német és magyar nyelvű bizonyítványokat, kottákat és négyszólamú vegyeskari partitúrákat.

Objects