MúzeumDigitár

Close
Close

Szakáll Ágnes festő (1945-)

1964: Képző- és Iparművészeti Gimnázium, textil szak, mestere: Gálffy Lola. 1964-től bekapcsolódott XVII. kerületi Művészetbarát Kör és Képzőművészeti Szakkör munkájába, amelyet Tóth Tibor festőművész vezetett. 1969-es megalakulása óta állandó résztvevője, több ízben vezetője is a Gyulai Nyári Művésztelepnek, 1996-tól a Nagybánya-Magyarláposi Alkotótábornak. Festészete erőteljesen kötődik a Gyulai Művésztelep szociografikus, leíró szelleméhez; annak azonban erősen szubjektív, érzelmileg telített, a mondanivalóval lelkileg azonosuló változata. Elsősorban akvarellel dolgozik, képein a rajzi elem is meghatározó. Az oldott festőiség mellett erős feszültségeket is érzékeltet konstruktív kompozícióival.
Művei közgyűjteményekben:
Királyhágómelléki Református Egyházkerület Képtára, Nagyvárad • Magyar Nemzeti Galéria, Budapest • Tornyai János Múzeum, Hódmezővásárhely; MKVM.

Objects and visualizations

Relations to objects

Heinrich Aladár portréja, festményDr. Heinrich Dezső portréjaHeinrich Alajos portréja, festményHeinrich Alajos Ferdinánd II. portréja, festményHeinrich Ferenc portréja, festményHeinrich Alajos III. portréja, festmény
Show objects

Relations to time periods

Show relations to time periods