MúzeumDigitár

Close
Close

Néprajzi Múzeum

About the museum

A Néprajzi Múzeum Európa egyik legkorábbi néprajzi múzeumaként 1872 óta gyűjti, archiválja, óvja, kutatja és közvetíti a magyarországi, az európai és az Európán kívüli közösségek hagyományos és modern kulturális emlékeit. Tárgyak, képek, szövegek, hangok és gondolatok gyűjteménye, amely a világ megismerésének gazdag és sokrétű forrása.

A Néprajzi Múzeum társadalmi múzeumként a múltbeli és a jelenkori tárgykultúra, valamint a társadalmi jelenségek kutatásának és bemutatásának reflexív helyszíne, a néprajztudomány, az európai etnológia, a kulturális antropológia meghatározó magyarországi intézménye, múzeumtudományi műhelye. Gyűjteményének és tudáskészletének köszönhetően a Múzeum más tudományok és a művészet számára is kiindulópontot jelent a kulturális emlékezet, a kulturális sokszínűség és a változó identitások megértéséhez, elfogadásához és tiszteletéhez. A tudás, az élmény és a tapasztalat összhangjával lehetőséget teremt a közösségi és egyéni értelmezések, viszonyulások megfogalmazására.

A Néprajzi Múzeum nyitott kulturális tér, ahol összeér a múlt a mával, a tudomány a tanítással, ahol kultúrák és generációk találkoznak és beszélnek egymással.

Collections

Gazdálkodásgyűjtemény
Állattartás-pásztorművészet gyűjtemény
Földművelés-gyűjtemény
Gyűjtögetésgyűjtemény
Halászatgyűjtemény
Háztartásgyűjtemény
Bútor- és világítóeszköz-gyűjtemény
Kerámiagyűjtemény
Kosárgyűjtemény
Táplálkozásgyűjtemény
Regionális (nemzetközi) gyűjteményekShow objects [1] Objects on timeline Objects on map
Afrika-gyűjtemény
Amerika-gyűjtemény
Ázsia-gyűjtemény
Európa-gyűjteményShow objects [1] Objects on timeline Objects on map
Indonézia-gyűjtemény
Óceánia-gyűjtemény
Rítusgyűjtemény
Egyházi gyűjtemény
Szokás- és játékgyűjtemény
Hangszergyűjtemény
Technológiagyűjtemény
Építkezésgyűjtemény
Közlekedésgyűjtemény
Mesterséggyűjtemény
Textil- és viseletgyűjtemény

Objects