MúzeumDigitár

Close
Close

Tapolcai Városi Múzeum

About the museum

A Wass Albert Könyvtár és Múzeum intézményi keretei között működő Tapolcai Városi Múzeum elődje 1987-ben jött létre, de már 1981-től létezett, kezdetben mint Veszprém megye iskolatörténeti tárgyi és dokumentációs anyagát gyűjtő, feldolgozó és bemutató intézmény, Pedagógiai Gyűjtemény néven. 2010 és 2017 között az intézmény szakmai besorolása közérdekű muzeális gyűjtemény volt. Az emberi erőforrások minisztere 2017. május 26-án kelt határozatával kiadta a TerM/24449/2017 nyilvántartási számú „Működési engedélyt”, amivel újra területi múzeum szakmai besorolásba került az intézmény.
Intézményünk kiállítóterei, irodái valamint részben raktárhelyiségei a 8300 Tapolca, Templom-domb 8. szám (hrsz.: 52/2) alatt található ingatlanban helyezkednek el. A köznyelv "Kántorház" néven is ismeri az épületet. A jelenlegi épület az 1800-as évek elején épült iskolának, de helyén már 1733-ban is zsúppal fedett iskolaépület állt. Ebben az épületben kezdte meg tanulmányait városunk híres szülötte, Batsányi János költő is. 1884-ig folyt oktatás a falak között, később a katolikus kántortanító szolgálati lakása lett. Az 1980-as évek elején történt meg teljes körű felújítása és átalakítása a múzeumi célok kiszolgálására. Az épületben 5 kiállítóterem, 2 iroda és egy kisebb állományvédelmi feladatok elvégzésére alkalmas helyiség található. A padlástér műtárgyraktárként kerül hasznosításra. Az épület Tapolca Város Önkormányzatának az épített és természeti környezet helyi védelméről szóló 11/2010. (VI. 21.) önkormányzati rendelete alapján (1. számú melléklet) helyi védelem alatt áll. Ezen kívül az épület része az országos műemléklistán szereplő szomszédos plébániatemplom (hrsz.: 55) és a plébániaépület (hrsz.: 60) műemléki környezetének.

Collections

Történeti gyűjteményShow objects [228]Search inside the collection Objects on timeline Objects on map
Iskolatörténeti gyűjteményShow objects [616]Search inside the collection Objects on timeline Objects on map
Régészeti gyűjteményShow objects [94]Search inside the collection Objects on timeline Objects on map
Néprajzi gyűjteményShow objects [6] Objects on timeline Objects on map
Ipar-technikatörténeti gyűjtemény

Objects