MúzeumDigitár

Bezárás
Bezárás

Kallós Zoltán Néprajzi Gyűjtemény

Az intézmény leírása

A Kallós Zoltán Alapítvány gondozásában Válaszúton működő Kallós Zoltán Néprajzi Gyűjtemény létrehozása az 1990-es évekre tehető. Az intézmény és szorosabban a Néprajzi Gyűjtemény feladatának tekinti az alapító tárgyi és szellemi hagyatékának gondozását és bemutatását. Kallós Zoltán Erdély-szerte végzett gyűjtőútjai során mind a tárgyi, mind szellemi néprajz elemeire figyelmet fordított. Népzenei gyűjtései az érdeklődők elé tárva, online felületen is elérhetőek (http://db.zti.hu/kallos/kallos.asp), valamint az Alapítvány által kiadott Kallós Archívum lemezsorozat folyamatosan bővülő, tematikus válogatásai segítenek, hogy minél többekhez eljussanak Kallós Zoltán zenei gyűjtései is.
Az Alapítvány névadója és alapítója, Kallós Zoltán tárgyi néprajzi gyűjtései adják a tárgykészlet magját, amely megközelítőleg 6000 darabot foglal magába. A tárgyi gyűjtemény jelentős részére igaz, hogy magas esztétikai értékkel bíró népművészeti tárgyak közé sorolhatóak. Az így létrejött néprajzi jellegű magángyűjtemény területi lefedettség tekintetében az erdélyi magyarság, pontosabban a mezőségi, kalotaszegi, gyimesi és moldvai területeket foglalja magába. E négy rész mellett az erdélyi román és szász lakosság tárgyi kultúrája is jelentős számban megtalálható a Gyűjteményben.
A raktáraknak és a kiállításnak otthont adó épület 2017-ben nyerte el jelenlegi formáját. A raktárakban kap helyet a textil-és viseletgyűjtemény, a bútorgyűjtemény, a fa-és fémgyűjtemény, a fotógyűjtemény, valamint könyvtárunk. A kiállítótér 12 teremből áll. Tisztaszobák segítségével mutatjuk be Kallós Zoltán gyűjtőterületeiről származó tárgyi anyagot. Az erdélyi Mezőség és Kalotaszeg, a moldvai csángó, az erdélyi szász és a román népi kultúra díszes darabjai által az adott terülten élő közösség életmódja, értékrendszere, hagyományai, szokásai és népművészete is elénk tárul.

Gyűjtemény

Textil- és ViseletgyűjteményAz összes tárgy megjelenítése [2] Objects on timeline Objects on map
Bútorgyűjtemény
Fa- és FémgyűjteményAz összes tárgy megjelenítése [1] Objects on timeline Objects on map
Fotógyűjtemény
KerámiagyűjteményAz összes tárgy megjelenítése [3] Objects on timeline Objects on map

Tárgy