MúzeumDigitár

Close
Close

Kecskeméti Katona József Múzeum

About the museum

1898-ban Kecskemét város közgyűlése határozatot hozott a városi múzeum és könyvtár létrehozásáról. A városi múzeum gyűjteménye a városháza épületében kapott helyet, és dr. Szilády Károly főlevéltárnokot bízták meg az új intézmények ügyeinek intézésével. A múzeumban ekkor régészeti, néprajzi, majd 1904-től kezdve képzőművészeti gyűjtemény is volt. A múzeum 1923-ban költözött a két oldalszárnnyal kibővített nyári kaszinóba. Az 1875 táján épült nyári kaszinót László Károly tervezte. A múzeum kapuja 1924-ben nyílt meg a nagyközönség előtt.
A magyar drámairodalom nagy alakjáról, Katona Józsefről elnevezett intézményben jelenleg régészeti, történeti és néprajzi gyűjtemény található. A közel százezer tárgyat tartalmazó régészeti gyűjteményen belül jelentős a bronzkori leletanyag, kiemelkedő jelentőségű az avar és a honfoglalás kori emlékanyag, valamint itt találhatók a világszerte jól ismert kunbábonyi avar fejedelmi kincsek is.

Current exhibitions

  • KÉT ÉVSZÁZAD ORVOS- ÉS GYÓGYSZERÉSZETTÖRTÉNETI EMLÉKEI BÁCS-KISKUN MEGYÉBEN (permanent exhibition)
    DescriptionA „Két évszázad orvos- és gyógyszerészettörténeti emlékei Bács-Kiskun megyében” című kiállítás öt helyiségben került megrendezésre. Ezekből négy terem a gyógyszerészet, egy pedig az orvostörténet múltját mutatja be. A gyógyszerészeti egység szerkezeti felépítése a gyógyszerészi munka logikáját követi, amely évszázadokon keresztül a gyógyszerkészítést és a gyógyszerárusítást foglalta magában. A ter
    From
    Until

Collections

FotóadattárShow objects [1522]Search inside the collection Objects on timeline Objects on map
Szórakaténusz Játékgyűjtemény
Rodolfo GyűjteményShow objects [185]Search inside the collection Objects on timeline Objects on map
Naiv GyűjteményShow objects [94]Search inside the collection Objects on timeline Objects on map
Képzőművészeti Gyűjtemény
Tóth Menyhért Gyűjtemény
Szobrászati gyűjtemény
Grafikai gyűjtemény
Tóth Menyhért adattári dokumentumokShow objects [1] Objects on timeline Objects on map
Iparművészeti Gyűjtemény
Múzeumtörténeti Adattár
Orvostörténeti gyűjtemény
Történeti gyűjtemény
Történeti Tárgyi Gyűjtemény
Történeti Dokumentum GyűjteményShow objects [2] Objects on timeline Objects on map
Történeti értékű fotók gyűjteményeShow objects [5146]Search inside the collection Objects on timeline Objects on map
Néprajzi Gyűjtemény

Objects